Sofia a acționat în direcția implementării celor 17 recomandări făcute de Comisia Europeană în Raportul MCV din ianuarie 2017, astfel că Executivul recomandă scoaterea Bugariei de sub MCV.

"Comisia consideră că progresele făcute de Bulgaria în cadrul MCV sunt suficiente pentru a îndeplini angajamentele luate de Bulgaria la momentul aderării la UE. Bulgaria trebuie să continue să lucreze în mod consecvent pentru a transpune amgajamentele reflectate în acest raport în legislație", precizează Executivul european.

Bulgaria va trebui să continue monitorizarea implementării reformelor împreună cu un comitet post-monitorizare.

Înainte de luarea deciziei privind ridicarea MCV, Comisia trebuie să țină cont și de observațiile PE și ale Consiliului.