Inspecția Judiciară a anunțat joi că va efectua un control tematic privind dosarele de mare corupție aflate pe rolul instanțelor judecătorești în anul 2018, inclusiv Înalta Curte de Casație și Justiție. Controlul se va termina în 2019.

Controlul se va realiza la toate curțile de apel și instanțele arondate, inclusiv la instanțele militare, iar dosarele ce vor fi verificate vor fi cele în care sunt judecați parlamentari, miniștri, secretari de stat, conducători ai autorităților administrative centrale, prefecți, consilieri județeni.


„Verificările vor viza dosarele având ca obiect atât infracțiuni de corupție, cât și infracțiuni asimilate acestora pentru care fie inculpații sunt persoane ce ocupă funcții de demnitate publică, cum ar fi parlamentari, miniștri, secretari de stat, conducători ai autorităților administrative centrale, prefecți, consilieri județeni etc., fie valoarea prejudiciului este mai mare de 50.000 lei”, a anunțat Inspecția Judiciară, pe Facebook.

Inspectorii vor avea în vedere dosarele de mare corupție aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de stadiul procesual, inclusiv cele care, deși nu se mai află efectiv pe rolul instanțelor de judecată, nu au fost încă soluționate definitiv (dosare în curs de motivare a hotărârilor judecătorești, aflate în termenul legal de exercitare a căilor de atac sau care urmează a fi înaintate instanței de control judiciar sau altei instanțe), precum și dosarele care sunt susceptibile de exercitarea recursului în casație.

„Raportul de control se întocmește pe baza referatelor de control intermediare (10 septembrie 2018, pentru primul semestru, și la 31 ianuarie 2019, pentru cel de al doilea semestru) și va fi înaintat Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii până la 19 aprilie 2019”, mai precizează Inspecția Judiciară.