Dan Voiculescu, proprietarul grupului de firme GRIVCO și, prin fiicele sale, al trustului media Intact, a scris opt lucrări științifice în cele 16 luni de închisoare pe care le-a executat până acum, câștigând astfel opt luni executate din pedeapsă.

Voiculescu a fost condamnat definitiv la zece ani de închisoare în dosarul privatizării Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), însă vârsta îi permite să execute efectiv doar o treime din pedeapsă. Din această treime se scad zilele câștigate prin muncă sau activități intelectuale precum scrierea de cărți, ”lucrări științifice” așa cum sunt ele denumite în legea executării pedepselor. Aceste prevederi se găsesc la articolul 100 în Codul Penal.

În 23 noiembrie, Centrul de Investigații Media a solicitat Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, să comunice câte cărți a scris Voiculescu de când este în închisoare. Reprezentanții ANP au răspuns solicitării, informând că, din august 2014, când a fost condamnat, și până acum, omul de afaceri Dan Voiculescu a scris opt cărți.

„Persoana custodiată la care faceți referire a elaborat și publicat opt lucrări științifice, cu următoarele titluri: „Omenirea, Încontro?”, „Dezvoltarea Economică Durabilă”, „Economia Românească – Realități și perspective de Dezvoltare”, „Investițiile Străine Directe – Vector al Dezvoltării Economice”, „Managamentul Riscului în accesarea și gestionarea fondurilor Europene – Politica UE”, „A Patra Cale”, „Efecte de antrenare a investițiilor în Economia Românească” și „Clasa de Mijloc, Teorie și Practică antreprenorială”.

Răspunsul primit de Centrul de Investigații Media prin email vineri, 11 decembrie 2015, de la Administrația Națională a Penitenciarelor:

 

Conform legii de executare a pedepselor, (articolul 96 alin. „f”), pentru fiecare dintre aceste lucrări, deținutul poate primi o scurtare cu 30 de zile a pedepsei. „Competența analizării și soluționării cererii de acordare a zilelor considerate ca fiind executate pentru elaborarea unei lucrări științifice publicate aparține comisiei pentru liberare condiționată, care poate dispune, după caz, admiterea cererii și acordarea zilelor câștig sau respingerea cererii”, afirmă cei de la ANP în răspunsul transmis.

Conform articolului 100 din Codul Penal, deținuții care au depășit vârsta de 60 de ani pot fi puși în libertate după ce au executat o treime din pedeapsă. Alineatul 3 al aceluiași articol prevede că, la calculul „fracțiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. (1) (considerate executate, n.r.)”, se ține seama de partea din durata pedepsei „ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate”.

Cele 30 de zile câștigate de autorii acestor lucrări științifice au exact acest regim, respectiv de zile considerate executate prin muncă.

Conform propriei biografii, în perioada 1985-2007, adică în 22 de ani, Voiculescu a fost autorul a 13 „publicații” și co-autor la alte șase. Aceeași sursă arată că Voiculescu a fost, din 1996, profesor la Academia de Studii Economice (ASE) din București, la Catedra de Relații Economice Internationale, unde a predat „Competiție și Competitivitate”.