Ministerul Justiției anunță organizarea dezbaterii publice privind proiectului de lege pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Sechestrate și pentru modificarea unor acte normative, în conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. 9 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

Întâlnirea va avea loc în data de 8 mai 2015, începând cu ora 10.00, la sediul Ministerului Justiției, situat în București, str. Apolodor nr. 17, sector 5, etaj 1, sala de consiliu. 

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, participarea persoanelor interesate la întâlnirea de dezbatere publică a proiectului actului normativ menționat se va face în limita locurilor disponibile în sala de ședințe. 

În scopul unei bune organizări și desfășurări a dezbaterii, vă adresăm rugămintea de a confirma participarea până joi, 7 mai 2015, ora 17.00, pe adresa de e-mail sna@just.ro, cu menționarea, dacă este cazul, a intenției de luare a cuvântului. Timpul alocat luării cuvântului: maxim 15 minute/organizație neguvernamentală sau, după caz, participant. 

Modalitatea de colectare a recomandărilor: înainte de începerea dezbaterii, în format material și electronic, pe adresa de e-mail sna@just.ro.