Asociația Forumul Judecătorilor din România și Asociația Inițiativa pentru Justiție cer respingerea proiectului de lege privind executarea pedepselor la domiciliu, aflat în dezbatere parlamentară.

Asociația Forumul Judecătorilor din România și Asociația Inițiativa pentru Justiție își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu proiectul legislativ aflat în dezbatere parlamentară, susținând că reprezintă o încercare nereușită de transpunere în legislația penală internă a unor dispoziții consacrate în legislația unor democrații europene avansate în materia executării pedepsei închisorii, ”insuficient adaptate la realitățile din România, care se poate constitui în sursa unor dificultăți de aplicare a legii din partea instanțelor și parchetelor, sistemului de probațiunile și sistemului penitenciar din țara noastră”.

Proiectul legislativ inițiat de senatoarea liberală Alina Gorghiu nu are la bază ”considerente de oportunitate și necesitate, contribuind la diminuarea rolului exemplificativ al pedepsei și fiind de natură a determina o creștere alarmantă a unor infracțiuni pe care actualul context de împrejurări din țara noastră le favorizează”.

”Posibilitatea executării la domiciliu a pedepselor ce nu depășesc 7 ani închisoare, inclusiv în cazul concursului de infracțiuni, face ca statul român să nu își poată îndeplini rolul de apărare a unor valori fundamentale protejate prin Constituție, în contextul în care limitele speciale ale pedepselor au fost reduse pentru cele mai multe din infracțiunile contra patrimoniului și multe altele incriminate prin Codul penal și legile speciale”, atrag atenția cele două asociații.

”Modificările legislative preconizate, din pricina altor modificări de substanță aduse Codului penal, se îndepărtează, astfel, de la scopul și funcțiile pedepsei, dar și de la standardele statului de drept consacrate prin Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care, pe de o parte, prevede în sarcina Uniunii obligația de a acționa în vederea asigurării unui înalt nivel de securitate, prin măsuri de prevenire a criminalității, iar pe de altă parte, nu înlătură responsabilitatea statelor membre cu privire la menținerea ordinii publice și apărarea securității interne”, mai subliniază asociațiile.

Asociația Forumul Judecătorilor din România și Asociația Inițiativa pentru Justiție prezintă mai multe aspecte tehnice, de natură a ridica probleme de constituționalitate și oportunitate a demersului legislativ.

Detalii, aici.