Intenția Guvernului României de a adopta o ordonanță de urgență prin care să anuleze peste 1.500 de posturi vacante de judecător și procuror încalcă atât obligațiile asumate de România prin PNRR.

De asemenea, OUG încalcă recomandările din Raportul din iulie 2023 al Comisiei Europene privind statul de drept, resepctiv Regulamentul privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii și afectează buna funcționare și independența sistemului judiciar, statul român riscând pierderea tuturor fondurilor europene, susține Asociația Forumul Judecătorilor.

Potrivit acestui proiect normativ, numărul de posturi vacante, neocupate, fără personal încadrat, din statele de funcții aprobate potrivit legii la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență se anulează în toate autoritățile publice de interes central și local, fără a distinge autoritățile judiciare și fără a stabili excepții indubitabile.

Forumul Judecătorilor consideră că măsura anunțată de Guvern va duce la epuizarea magistraților, deoarece instanțele și parchetele funcționează în prezent cu mai puțin de 50% din personalul prevăzut.

"Intenția Guvernului României de a adopta o ordonanță de urgență prin care să anuleze peste 1.500 de posturi vacante de judecător și procuror încalcă atât obligațiile asumate de România prin PNRR, recomandările din Raportul din iulie 2023 al Comisiei Europene privind statul de drept, respectiv Regulamentul privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii și afectează buna funcționare și independența sistemului judiciar, date fiind supraîncărcarea și epuizarea magistraților, instanțele solicitând repetat mărirea schemelor de personal, statul român riscând astfel pierderea tuturor fondurilor europene. Tăierea posturilor vacante ar conduce practic la blocarea activității instanțelor și a parchetelor care în prezent funcționează la limita de avarie, având deja un deficit imens de personal, multe din acestea cu mai puțin de 50% din personalul din scheme, ceea ce s-ar răsfrânge, în final, asupra operativității și calității actului de justiție", arată Forumul Judecătorilor într-un comunicat de presă.

Asociația Forumul Judecătorilor adresează un apel Comisiei Europene în sensul îndeplinirii rolului de garant al aplicării tratatelor:

”Statul de drept este una dintre valorile fundamentale ale Uniunii, consacrate în articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, condiție prealabilă pentru protejarea tuturor celorlalte valori fundamentale ale Uniunii, inclusiv a drepturilor fundamentale și a democrației. Respectarea statului de drept este esențială pentru însăși funcționarea Uniunii Europene. Esența statului de drept este protecția jurisdicțională efectivă, care necesită sisteme naționale de justiție independente, eficiente și de calitate”.