Forumul Judecătorilor a transmis joi CCR un memoriu în care semnalează zeci de excepții de neconstituționalitate ale proiectului de modificare al Codului de Procedură Penală.

”Adoptarea prezentelor legi încalcă dispozițiile art.148 alin.(4) din Constituție și art. 11 din Constituție. Ultimul Raport din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (2017) recomandă expres, în cazul României, «în vederea îmbunătățirii în continuare a transparenței și a predictibilității procesului legislativ, precum și pentru a consolida garanțiile interne în materie de ireversibilitate», ca «Guvernul și Parlamentul (...) să asigure transparența totală și să țină seama în mod corespunzător de consultările cu autoritățile relevante și cu părțile interesate în cadrul procesului decizional și în activitatea legislativă legate de Codul penal și de Codul de procedură penală, de legile anticorupție, de legile în materie de integritate (incompatibilități, conflicte de interese, avere ilicită), de legile justiției (referitoare la organizarea sistemului justiției), precum și de Codul civil și Codul de procedură civilă»”, se arată în document.

Forumul Judecătorilor mai notează că Executivul de la Bruxelles a reținut că ignorarea avizelor Consiliului Superior al Magistraturii și a poziției ferme a corpului magistraților ridică întrebări cu privire la necesitatea reexaminării de Comisia Europeană a tuturor progreselor înregistrate în legătură cu independența sistemului judiciar: ”Prin Decizia nr. 2 din 11 ianuarie 2012, Curtea Constituțională a României a apreciat că, prin faptul că are calitatea de membru al Uniunii Europene, statului român îi revine obligația de a aplica acest mecanism și a da curs recomandărilor stabilite în acest cadru, în conformitate cu dispozițiile art.148 alin. (4) din Constituție”.

”Dezbaterea parlamentară desfășurată cu privire la acest proiect de lege, a ignorat punctul de vedere covârșitor majoritar al magistraturii și avizele consecutive negative emise de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. De asemenea, inclusiv normele legislative ce prevăd avizul Consiliului Superior al Magistraturii trebuie interpretate în spiritul loialității față de Legea fundamentală și obligației autorităților publice de a aplica Mecanismul de cooperare și verificare și a da curs recomandărilor stabilite în acest cadru”, se arată în document.

Prin introducerea noțiunii de ”indicii temeinice” se încalcă prevederile art.1 alin.(5) din Constituție, spune Forumul Judecătorilor, explicând că sintagma ”indicii temeinice” nu este definită în niciun act normativ în vigoare nu este previzibilă, nefiind clar și precis care este obiectul reglementării.

Și articolul 453 - care îi va permite lui Liviu Dragnea să conteste decizia definitivă din dosarul Referendumului - încalcă Constituția. 

"Reglementarea unui caz de revizuire pentru alt motiv decât cel de a corecta erorile de fapt sau de drept și erorile judiciare strecurate într-o hotărâre judecătorească definitivă, constituie o încălcare dispozițiilor art. 1 alin. 5 din Constituție și a art. 20 din Constituție rap. la art. 6.1 din Convenția EDO, în componența lor referitoare la securitatea raporturilor juridice și ale art. 124 alin. 1 din Constituție, privitoare la înfăptuirea justiției", notează FJR. 

Modificările propuse la art. 83 încalcă Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei cadru 2001/220/JAI a Consiliului, arată Forumul.

Memoriul transmis CCR are 62 de pagini în care sunt sesizate numeroase încălcări ale Constituției, ale reglementărilor CEDO, UE și alte altor instituții internaționale din care România face parte.