Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Justiției, o Ordonanță de urgență prin care s-a decis amânarea judecării apelurilor în dosare de către completurile de 3 judecători până pe 1 ianuarie 2023.

Astfel, proiectul prevede că judecarea apelurilor în complet format din 3 judecători se aplică apelurilor formulate în procese pornite începând cu data de 1 ianuarie 2023. În procesele pornite începând cu data de 1 ianuarie 2021 și până la data de 31 decembrie 2022 inclusiv, apelurile se judecă în complet format din 2 judecători.

De asemenea, în cauzele penale, noile dispoziții privitoare la judecarea apelurilor în complet format din 3 judecători se aplică la judecarea apelurilor în cauzele care au fost înregistrate în primă instanță începând cu data de 1 ianuarie 2023.

Apelurile formulate în cauzele penale înregistrate în primă instanță începând cu data de 1 ianuarie 2021 și până la data de 31 decembrie 2022 inclusiv se judecă în complet format din 2 judecători.