Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis marți sesizarea Curții Constituționale în legătură cu modificările făcute la Codurile penale.

ÎCCJ reclamă că nu se respectă deciziile anterioare ale CCR privind pragul la abuzul în serviciu, reintroducerea serviciilor secrete în procesele penale, dar și modificarea potrivit căreia avocații apărării pot să nu aibă acces la informațiile clasificate din dosar.

Astfel, în ceea ce privește proiectul de lege privind modificarea Codului penal, ÎCCJ reclamă:

- neconstituționalitatea dispozițiilor art. I pct. 3 (art. 297 alin. 1 C. pen.) și art. I pct. 4 (art. 298 C. pen.) și art. V din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a altor acte normative (PL-x nr. 245/2023), în raport cu prevederile constituționale ale art. 147 alin. (4) referitoare la caracterul obligatoriu al deciziilor Curții Constituționale a României, ale art. 1 alin. (3) referitoare la statul de drept precum și ale art. 1 alin. (5), conform cărora respectarea Constituției și a supremației sale este obligatorie, precum și în componenta sa referitoare la claritatea legii;

- neconstituționalitatea dispozițiilor art. III pct. 1 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și a altor acte normative (PL-x nr. 245/2023) în raport cu prevederile art. 1 alin. (4) și art. 1 alin. (5) raportat la art. 61 alin. (1) și la art. 126 alin. (3) din Constituție.

În ceea ce privește proiectul de lege privind modificarea Codului de procedură penală: 

neconstituționalitatea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (PL-x 246/2023) privind art. I pct. 17 (art. 1391 din Codul de procedură penală) în raport de prevederile constituționale ale art. 147 alin. (4) sub aspectul caracterului obligatoriu al deciziilor instanței de contencios constituțional, ale art. 1 alin. (3) referitor la principiul statului de drept, precum și ale art. 1 alin. (5) cu privire la principiul legalității;

- neconstituționalitatea art. I pct. 1 [art. 9 alin. (5) din Codul de procedură penală], art. I pct. 19 (art. 1451 din Codul de procedură penală), art. II, în raport de prevederile constituționale ale art. 1 alin. (5), sub aspectul exigențelor privind calitatea legii;

- neconstituționalitatea art. I pct. 38 [art. 345 alin. (11 ) din Codul de procedură penală] în raport de prevederile constituționale ale art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare și ale art. 21 privind dreptul la un proces echitabil;

- neconstituționalitatea dispozițiilor art. I pct. 34 [art. 281 alin. (4) din Codul de procedură penală] în raport de prevederile constituționale ale art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare, ale art. 1 alin. (3) referitoare la garantarea drepturilor și libertăților fundamentale, cele ale art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituției, a supremației sale și a legilor; 

- neconstituționalitatea dispozițiilor art. I pct. 62 [art. 595 alin. (11 ) lit. b)] din Codul de procedură penală în raport de prevederile constituționale ale art. 126 alin. (3), art. 61 alin. (1), art. 1 alin. (4), art. 1 alin. (3) și alin. (5).

"Codurile Predoiu", adoptate de deputați: abuzul în serviciu nu are prag

Mai mult pe EurActiv »