Consiliul Superior al Magistraturii a cerut în repetate rânduri Inspecției Judiciare să desecretizeze și să publice protocolul încheiat cu SRI. Conducerea IJ a refuzat mereu fără explicații, dar astăzi l-a publicat.

Protocolul de cooperare între Inspecția Judiciară și SRI a fost încheiat în anul 2016 și a fost semnat de șeful IJ Lucian Netejoru, și Florian Coldea, prim adjunct al directorului SRI la acea vreme.


Inspecția Judiciară susține că, în perioada în care protocolul a fost în vigoare, nu a solicitat și nu a transmis date și informații Serviciului Român de Informații. A fost, practic neutilizat.

„Inspecția Judiciară a solicitat, la data de 28 martie 2018, declasificarea Protocolului privind organizarea cooperării între Serviciul Român de Informații și Inspecția Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, potrivit legii, încheiat la data de 29 februarie 2016. Protocolul și-a încetat efectele la 8 martie 2017. În niciuna dintre procedurile administrative de verificare a activității și conduitei judecătorilor, procurorilor și magistraților-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, derulate în intervalul în care Protocolul a fost în vigoare, Inspecția Judiciară nu a solicitat și nu a transmis Serviciului Român de Informații date și informații”, explică Inspecția Judiciară.

„De asemenea, în același interval, nu a fost exercitată nicio acțiune disciplinară ca efect al protocolului. Subliniem că toate acțiunile disciplinare exercitate de Inspecția Judiciară au fost întemeiate exclusiv pe situații de fapt constatate nemijlocit de inspectorii judiciari, fără alte date și informații furnizate în temeiul Protocolului ori al vreunei colaborări cu alte entități”, a mai spus Inspecția Judiciară.

Cele mai importante puncte din protocolul SRI-IJ: 

  • Art. 3: „(1) Cooperarea se realizează în temeiul legii și al prezentului Protocol, cu respectarea strictă a atribuțiilor și competențelor părților, prin valorificarea eficientă a posibilităților pentru identificarea anticipată, prevenirea și combaterea abaterilor disciplinare în rândul magistraților și înlăturarea în timp util a unor fapte care ar putea afecta înfăptuirea justiției sau realizarea securității naționale. (2) Serviciul Român de Informații transmite: a) la solicitare, orice informații referitoare la lucrările aflate pe rolul Inspecției Judiciare; b) din oficiu, orice informații în legătură cu acte sau fapte susceptibile a fi încadrate ca fiind abateri disciplinare săvârșite de magistrați”.
  • Art. 4: „Inspecția Judiciară, în urma efectuării verificărilor prealabile proprii, potrivit legii, va comunica într-un termen rezonabil utilitatea datelor și informațiilor transmise de SRI și, respectiv, modul lor de valorificare”.