Inspecţia judiciară a pornit miercuri acţiunea disciplinară a procurorilor Marius Bulancea, Paul Dumitriu şi Jean Uncheşelu, acuzaţi de exercitarea funcţiei cu rea credinţă în dosarul adoptării OUG 13.

Celor trei li se impută abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. t) teza a II-a, "exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă", din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată.

Prin conduita adoptată de Marius Bulancea şi Paul Dumitriu în ceea ce priveşte înregistrarea denunţului formulat la 31 ianuarie 2017 şi constituirea dosarului cunoscut opiniei publice drept "Ordonanţa 13", anterior completării denunţului cu elemente noi de natură să atragă competenţa DNA au fost nesocotite dispoziţiile art. 294 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură penală („CPP), art. 58 alin. 1 şi 2 din CPP, dispoziţiile procedurale din Legea nr. 78/2000 şi din Legea nr. 115/1999 la care fac trimitere prevederile art. 3 alin. 1 lit. a, art. 13 şi art. 24 din O.U.G. nr. 43/2002, cu modificările ulterioare, potrivit unui comunicat al Inspecţiei Judiciare.

Totodată, Inspecţia Judiciară reclamă "nerespectarea normelor de drept procesual în exercitarea atribuţiilor de serviciu care impuneau organului judiciar, pe de o parte, soluţia de clasare fără a efectua acte de urmărire penală ca urmare a incidenţei unuia dintre cazurile care împiedică exercitarea acţiunii penale şi, pe de altă parte, să nu dispună începerea urmăririi penale cu privire la faptă, întrucât toate faptele reclamate în cauză priveau în realitate aspecte legate de procedura de adoptare a unui act normativ, respectiv aspecte de oportunitate şi legalitate care nu cad sub incidenţa controlului organelor de cercetare penală, indiferent de încadrarea juridică stabilită de către procuror (art. 294 alin. 3 din CPP şi art. 315 alin. 1 lit. b din acelaşi cod şi respectiv, art. 305 alin. 1 din CPP)".

Inspecţia consideră că cei trei procurori DNA au încălcat grav principiul separaţiei puterilor în stat, garantat de art. 1 alin. 4 din Constituţie, astfel cum s-a constatat deja prin Decizia nr. 68 din 27.02.2017 pronunţată de către Curtea Constituţională, în raport de conduita adoptată de procurorii cercetaţi, care "s-au considerat competenţi să verifice oportunitatea, respectarea procedurii legislative şi, implicit, legalitatea adoptării ordonanţei de urgenţă a Guvernului".

De asemenea, Inspecţia Judiciară consideră că această acţiune a contribuit la "deteriorarea încrederii şi a respectului opiniei publice faţă de funcţia de magistrat, cu consecinţa afectării imaginii justiţiei, ca serviciu public".

Acţiunea disciplinară a fost înaintată Secţiei pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide cu privire la răspunderea magistraţilor în cauză.