Inspecția judiciară a pornit miercuri acțiunea disciplinară a procurorilor Marius Bulancea, Paul Dumitriu și Jean Uncheșelu, acuzați de exercitarea funcției cu rea credință în dosarul adoptării OUG 13.

Celor trei li se impută abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. t) teza a II-a, "exercitarea funcției cu gravă neglijență", din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată și modificată.

Prin conduita adoptată de Marius Bulancea și Paul Dumitriu în ceea ce privește înregistrarea denunțului formulat la 31 ianuarie 2017 și constituirea dosarului cunoscut opiniei publice drept "Ordonanța 13", anterior completării denunțului cu elemente noi de natură să atragă competența DNA au fost nesocotite dispozițiile art. 294 alin. 1 și 3 din Codul de procedură penală („CPP), art. 58 alin. 1 și 2 din CPP, dispozițiile procedurale din Legea nr. 78/2000 și din Legea nr. 115/1999 la care fac trimitere prevederile art. 3 alin. 1 lit. a, art. 13 și art. 24 din O.U.G. nr. 43/2002, cu modificările ulterioare, potrivit unui comunicat al Inspecției Judiciare.

Totodată, Inspecția Judiciară reclamă "nerespectarea normelor de drept procesual în exercitarea atribuțiilor de serviciu care impuneau organului judiciar, pe de o parte, soluția de clasare fără a efectua acte de urmărire penală ca urmare a incidenței unuia dintre cazurile care împiedică exercitarea acțiunii penale și, pe de altă parte, să nu dispună începerea urmăririi penale cu privire la faptă, întrucât toate faptele reclamate în cauză priveau în realitate aspecte legate de procedura de adoptare a unui act normativ, respectiv aspecte de oportunitate și legalitate care nu cad sub incidența controlului organelor de cercetare penală, indiferent de încadrarea juridică stabilită de către procuror (art. 294 alin. 3 din CPP și art. 315 alin. 1 lit. b din același cod și respectiv, art. 305 alin. 1 din CPP)".

Inspecția consideră că cei trei procurori DNA au încălcat grav principiul separației puterilor în stat, garantat de art. 1 alin. 4 din Constituție, astfel cum s-a constatat deja prin Decizia nr. 68 din 27.02.2017 pronunțată de către Curtea Constituțională, în raport de conduita adoptată de procurorii cercetați, care "s-au considerat competenți să verifice oportunitatea, respectarea procedurii legislative și, implicit, legalitatea adoptării ordonanței de urgență a Guvernului".

De asemenea, Inspecția Judiciară consideră că această acțiune a contribuit la "deteriorarea încrederii și a respectului opiniei publice față de funcția de magistrat, cu consecința afectării imaginii justiției, ca serviciu public".

Acțiunea disciplinară a fost înaintată Secției pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide cu privire la răspunderea magistraților în cauză.