Reprezentanții guvernelor statelor membre au numit miercuri doi judecători ai Tribunalului Uniunii Europene. Printre ei se numără și Ion Gâlea, fost ambasador al României în Bulgaria

De asemenea, Krisztián Kecsmár (Ungaria) a fost numit judecător la Tribunal în urma demisiei lui Zoltán Csehi, iar dl Ion Gâlea (România) a fost numit judecător în urma demisiei Octaviei Spineanu-Matei.

Ambii judecători au fost numiți pentru perioada cuprinsă între 7 octombrie 2021 și 31 august 2022.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene este formată din două instanțe: Curtea de Justiție și Tribunalul. Judecătorii și avocații generali sunt numiți de comun acord de guvernele statelor membre, după consultarea unui comitet care emite un aviz cu privire la capacitatea potențialilor candidați de a exercita sarcinile respective.

Ei sunt aleși din rândul persoanelor care oferă depline garanții de independență. În vederea numirii la Curtea de Justiție, candidații trebuie să dispună de calificările cerute pentru exercitarea, în țările lor, a celor mai înalte funcții jurisdicționale sau să fie jurisconsulți ale căror competențe sunt recunoscute. Pentru numirea la Tribunal, aceștia trebuie să aibă capacitatea cerută pentru exercitarea unor înalte funcții jurisdicționale.