Ministerul Justiției supune dezbaterii publice un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991, în sensul eliminării riscurilor dobândirii în mod ilegal a cetățeniei române.

"Este un proiect așteptat. Revizuirea legii cetățeniei este un pas necesar pentru ca România să adere la Visa Waiver.  Prin această lege, urmărim  să eliminăm riscurile dobândirii în mod ilegal a cetățeniei române. Într-un  număr semnificativ de dosare de cetățenie, au fost depuse documente de stare civilă care s-au dovedit a nu fi autentice, de aceea,  prin noua lege am consolidat cerințele și procedurile pentru acordarea sau redobândirea cetățeniei. România are nevoie, mai ales în această materia a cetățeniei, de un cadru normativ simplu, previzibil și stabile", a spus Gorghiu, citată într-un comunicat de presă al Ministerului Justiției.

Proiectul este inițiat de Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Finanțelor și aduce următoarele schimbări:

- Soluționarea dosarelor privind cetățenia în ordinea cronologică a depunerii acestora (prioritizarea doar pentru cazuri justificate și limitativ prevăzute);

- Termene clare și un proces eficient pentru obținerea cetățeniei române;

- Aplicantul va putea urmări stadiul dosarului online: din iunie 2026, orice solicitant poate accesa aplicația, de oriunde, pentru a vedea stadiul soluționării dosarului;

- Dovada cetățeniei române se va face și cu cardul de cetățenie română;

- O serie de proceduri verificabile și securizate pentru a garanta certitudinea stabilirii identității viitorilor cetățeni români: prelevarea de date biometrice de la solicitant, în aceeași manieră ca atunci când un cetățean român vrea să obțină un pașaport;

- O procedură obligatorie pentru documentele oficiale depuse în dosarele de cetățenie:  extrase originale de pe actele de stare civilă, eliberate de autoritatea competentă cu cel mult 2 ani anterior depunerii cererii de acordare/redobândire a cetățeniei române;

- Dovedirea de către solicitanți a  atașamentului față de valorile supreme ale statului român.