Ministerul Justiției a anunțat luni declanșarea procedurii de selecție pentru propunerea de numire a procurorilor-șefi ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, DNA și DIICOT.

"Ministerul Justiției organizează, în perioada 2 decembrie - 22 ianuarie 2020, la sediul său din București, strada Apolodor, numărul 17, sectorul 5, selecția procurorilor în vederea efectuării propunerii de numire în funcțiilor vacante de conducere, respectiv: procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție și procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism", se precizează în anunțul instituției.

Procurorii pot depune cereri de înscriere până la 23 decembrie 2019, ora 24:00, la Direcția resurse umane a Ministerului Justiției din București, str. Apolodor, nr. 17, sect. 5.

Cererile de participare la selecție vor fi însoțite de următoarele înscrisuri:

 

  • dovada îndeplinirii condițiilor de vechime prevăzute de lege;
  • declarațiile prevăzute de art. 54 alin. (2) raportat la art. 48 alin. (10-11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • un proiect privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care participă la selecție, care se depune atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, pe suport specific. Proiectul va fi încadrat într-o limită de 30 pagini, iar anexele nu vor putea depăși 10 pagini;
  • minim 10 lucrări întocmite de procuror în compartimentele în care și-a desfășurat activitatea, în ultimii 5 ani;
  • ultimul raport de evaluare a activității profesionale a procurorului participant la selecție;orice alte înscrisuri relevante.
Lista procurorilor care îndeplinesc condițiile legale de participare la selecție și programarea interviurilor se va afișa la sediul Ministerului Justiției și se va publica pe pagina de internet a acestuia, până la 24 decembrie 2019, ora 24:00.

 

În perioada 14 ianuarie 2020 – 17 ianuarie 2020, procurorii participanți la selecție vor susține, în fata Comisiei de interviu, un interviu constând în: susținerea proiectului privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care participă la selecție; verificarea aptitudinilor manageriale și de comunicare; evaluarea poziției candidatului în raport cu valorile profesiei și ale funcției pentru care candidează (integritate, responsabilitate și răspundere).

Rezultatele selecției se vor afișa la sediul Ministerului Justiției și se vor publica pe pagina de internet a acestuia, la data de 21 ianuarie 2020.

Propunerile ministrului justiției vor fi înaintate Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea obținerii avizului acestei instituții. Ulterior obținerii avizului Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul justiției înaintează propunerile președintelui României.