Ministerul Justiției a reacționat miercuri după publicarea raportului Grupului de State împotriva Corupției (GRECO) în ceea ce privește implementarea recomandărilor făcute cu privire la prevenirea corupției parlamentarilor și magistraților.

Astfel, Ministerul afirmă că raportul subliniază că, în anul 2022, în ceea privește implementarea recomandărilor făcute, România a realizat un progres semnificativ față de anul 2021. Per total, 10/18 recomandări cu privire la prevenirea corupției membrilor Parlamentului, procurorilor și judecătorilor au fost apreciate ca implementate satisfăcător sau tratate de o manieră satisfăcătoare.

Citește și: GRECO: România a implementat satisfăcător sau a tratat în mod satisfăcător 7 din cele 13 recomandări

Concluzia generală cu privire la România a fost aceea că actualul nivel de conformitate al României nu mai este „global nesatisfăcător”, așa cum era în anul 2021, deoarece România a implementat satisfăcător sau a tratat într-o manieră satisfăcătoare 7 din 13 recomandări cuprinse în raportul de evaluare aferent rundei a patra și 3 din 5 recomandări din Raportul follow-up la Raportul ad-hoc (Regula 34).

GRECO punctează faptul că adoptarea de către Senat, la data de 17 octombrie 2022, a noii Legi privind statutul judecătorilor și procurorilor, a noii Legi privind organizarea judiciară și a noii Legi privind Consiliul Superior al Magistraturii și promulgarea lor la data de 15 noiembrie 2022, de către Președintele României, reprezintă pași înainte importanți, care trebuie să fie urmați de un număr de măsuri de implementare. GRECO a remarcat că au fost depuse eforturi pentru creșterea rolului Consiliului Superior al Magistraturii și Inspecției Judiciare ca răspuns la riscurile de integritate a judecătorilor și procurorilor prin, inter alia, formare și acces la informații. Eforturi au fost, de asemenea, dedicate stabilirii noii legislații pentru judecători și procurori pentru a le asigura independența.

De exemplu, referitor la Recomandarea xiii – procedura de numire și revocare a procurorilor în/din funcții de conducere, cu excepția procurorului general, apreciată în anul 2021 ca neimplementată, în decembrie 2022 a fost calificată ca parțial implementată, GRECO recunoscând faptul că procedura de numire a fost făcută mai transparentă și au fost stabilite criterii pentru numirea și revocarea procurorilor în/din funcțiile cele mai înalte din parchet.

Următorul raport referitor la măsurile luate de România pentru implementarea recomandărilor rămase în lucru va fi transmis GRECO până la data de 31 decembrie 2023.