Curtea Constituțională a României a făcut noi precizări în legătură cu neconstituționalitatea textului din Codul penal privind întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale.

Astfel, legiuitorul trebuie să ia imediat măsurile necesare pentru corectarea textului de lege, fără a mai aștepta publicarea deciziei Curții în Monitorul Oficial, relatează Agerpres.

Curtea Constituțională a declarat joi neconstituțional un articol din Codul Penal care permite procurorilor să întrerupă cursul prescripției prin administrarea de noi probe.

Este vorba de art. 155 alin.(1) din Codul penal: "Cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză".

Acest text din Codul penal mai fusese declarat neconstituțional în anul 2018, însă Parlamentul nu a modificat legea, în termen de 45 de zile.

Astfel, în anul 2018, Curtea Constituțională a constatat că soluția legislativă care prevede întreruperea cursului termenului prescripției răspunderii penale prin îndeplinirea "oricărui act de procedură în cauză" din cuprinsul dispozițiilor art.155 alin.(1) din Codul penal este neconstituțională, "întrucât este neclară, imprevizibilă, incoerentă și lipsită de previzibilitate, de natură a crea persoanei care are calitatea de suspect sau de inculpat o situație juridică incertă referitoare la condițiile tragerii sale la răspundere penală pentru faptele săvârșite".

Cum Parlamentul nu a modificat textul din Codul penal, începând cu anul 2018, CCR a dat joi o nouă decizie privind neconstituționalitatea art.155 alin. (1).Vineri, CCR a venit cu noi precizări legate de acest subiect.

"La pronunțarea deciziei de față, Curtea a observat că, după publicarea Deciziei nr.297 din 26 aprilie 2018, legiuitorul nu a intervenit, potrivit art.147 alin.(1) din Legea fundamentală, în sensul punerii de acord a prevederilor constatate ca fiind neconstituționale cu dispozițiile Constituției și nu a luat măsuri pentru înlocuirea acestei sintagme și stabilirea unor condiții clare prin care să se poată dispune întreruperea prescripției răspunderii penale, prin introducerea unor termeni univoci cu privire la condițiile și termenul întreruperii prescripției. Așadar, din anul 2018 și până în prezent, legiuitorul a ignorat efectele obligatorii ale Deciziei nr.297 din 26 aprilie 2018, generând astfel un viciu de neconstituționalitate mai grav, întrucât textul de lege rămas în vigoare - 'cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea" - este un text incomplet și, prin urmare, inaplicabil. Mai mult, din cauza lipsei intervenției active a legiuitorului, în această perioadă instanțele de judecată au interpretat și aplicat în mod diferit/neunitar această normă juridică", spune CCR.

CCR consideră că Parlamentul trebuie să ia imediat măsurile necesare pentru punerea în aplicare a deciziei din 2018, fără a mai aștepta publicarea în Monitorul Oficial a deciziei de joi.

"În aceste condiții, prin decizia prezentă, s-a declarat neconstituțional textul rămas în vigoare, urmând ca legiuitorul să ia imediat măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Deciziei nr. 297 din 2018, fără a mai fi necesară publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial al României", subliniază CCR.