Asociația Forumul Judecătorilor din România anunță că procurorii Sorin lia și Bogdan Pîrlog sunt cercetați disciplinar pentru ”simpla emitere” a unui comunicat de presă.

Cei doi procurori sunt cercetați disciplinar de Inspecția Judiciară, la sesizarea Secției Speciale, pentru opiniile exprimate la consultările președintelui Klaus Iohannis pe tema justiției și pentru comunicatul emis de asociație după această întâlnire.

În acest context, Asociația Forumul Judecătorilor din România reamintește faptul că jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului garantează protecția a ideilor și opiniilor exprimate de formele asociative, ca un exercițiu colectiv al libertății de exprimare, prevăzută de art. 10 din Convenție (cauza Refah Partisi și alții c. Turciei, hotărârea din 13 februarie 2003).

”Existența și activitatea asociațiilor cu preocupări în domeniul justiției au fost și sunt necesare pentru creșterea eficienței funcționării instituțiilor juridice, a transparenței acestora, precum și a calității actului de justiție.Independența judiciară este o valoare care trebuie apărată atât din interior, de profesioniștii dreptului, cât și din afară, de societatea civilă. Atunci când democrația și libertățile fundamentale sunt în pericol, obligația de rezervă a judecătorului devine subsidiară obligației de indignare (Declarația privind etica judiciară, adoptată de Adunarea Generală a Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare, desfășurată la Londra în perioada 2-4 iunie 2010)”, precizează Asociația, adăugând că reacțiile magistraților, prin reprezentanții lor sau prin asociațiile profesionale pe care le-au constituit, sunt legitime și așteptate.

Opiniile exprimate de magistrați în legătură cu buna funcționare a justiției, chestiune de interes public, sunt protejate convențional, ”chiar dacă au implicații politice, judecătorii neputând fi împiedicați să se implice în dezbaterea pe aceste subiecte”. 

”Teama de sancțiuni poate avea un efect descurajator pentru judecători în a-și exprima punctele de vedere cu privire la alte instituții publice sau politici publice. Acest efect descurajator se manifestă în detrimentul societății în ansamblul său (…)”, după cum menționau judecătorii CEDO în motivarea hotărârii Baka c. Ungariei, se mai arată în comunicatul Asociației Forumul Judecătorilor din România.