Procurorii DIICOT au decis luni să prelungească, până pe 22 martie, protestul faţă de adoptarea OUG 7 pe legile Justiţiei, susţinând că Secţia de anchetare a magistraţilor (SIIJ) este o structură artificială, netransparentă şi nefuncţională.

Adunarea generală a procurorilor DIICOT a adoptat, cu o majoritate de 163 voturi, din totalul de 218, continuarea protestului cu modificarea formei de protest, urmând ca, în perioada 4 - 22 martie, procurorii Direcţiei să poarte în timpul programului de lucru o banderolă albă.

Şi alte parchete din ţară îşi continuă protestele.

De asemenea, a fost adoptat un punct de vedere, în care procurorii îşi exprimă îngrijorarea faţă de modalitatea în care puterea executivă, în calitate de legiuitor delegat, "înţelege să adopte modificări prin ordonanţă de urgenţă a legilor Justiţiei, acte normative organice de a căror claritate şi predictibilitate depinde însăşi normala funcţionare a sistemului judiciar", relatează Agerpres.

"Aceste serii de modificări substanţiale iniţiate în decursul a câtorva luni au fost şi sunt de natură să afecteze grav atât activitatea CSM, pe cea a Ministerului Public, cât şi buna funcţionare şi stabilitatea sistemului de justiţie în ansamblu, cu consecinţe asupra modului de înfăptuire a actului de justiţie", susţin procurorii DIICOT.

Ei susţin că proiectul de modificare a Ordonanţei 7 este necesar şi de natură a remedia parţial "blocajele, inechităţile şi arbitrariul pe care adoptarea OUG 7/2019 le-a produs", însă sunt nemulţumiţi de faptul că în proiect nu se propun niciun fel de modificări cu privire la noul alin.(6) introdus la art.88 ori cu privire la art. 88(8) alin.1 lit. (d) din Legea nr.304/2004.

 

"Reamintim, în acest context, că procurorii Direcţiei, în referire la dispoziţiile care vizează Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, s-au pronunţat în mod constant împotriva constituirii şi operaţionalizării acesteia, considerând că acest demers denotă o abordare punitivă faţă de întreg sistemul judiciar, motivele de îngrijorare invocate regăsindu-se de altfel şi în Raportul Comisiei de la Veneţia, GRECO şi în ultimul Raport MCV. În forma actuală, prin modul de organizare şi funcţionare a SIIJ s-a creat de facto o categorie de cetăţeni care beneficiază de imunitate de jurisdicţie penală totală, respectiv procurorii din cadrul SIIJ, ceea ce contravine art.16 alin.(1) şi (2) din Constituţia României",

 

atrag atenţia procurorii, subliniind că scoaterea controlului activităţii SIIJ în afara controlului ierarhic de legalitate şi de temeinicie, exercitat de procurorul general al PICCJ, reprezintă o încălcare clară a dispoziţiilor art.1 alin.(5), art.132 alin.(1) din Constituţia României: "Practic, orice sistem de 'check and balance' este anulat".

Prin urmare, procurorii DIICOT solicită Guvernului să renunţe la reglementările care vizează SIIJ, pe care o consideră o "structură artificială, scoasă în afara regulilor de funcţionare ale Ministerului Public şi care nu oferă garanţii de imparţialitate şi de respectare a normelor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese".

Ministerul Justiţiei a pus în dezbatere publică luni proiectul de ordonanţă de urgenţă prin care se modifică unele prevederi ale OUG 7/2019, în urma consultărilor cu reprezentanţi ai sistemului judiciar. Printre modificări nu se află însă şi statutul SIIJ, deşi a fost una dintre principalele revendicări ale procurorilor şi judecătorilor.