Proiectul de lege privind grațierea colectiva a unor pedepse, inițiat de Ministerul Justiției, a fost avizat favorabil de Consiliul Superior al Magistraturii. O primă încercare de adoptare a fost noaptea, alături de OUG 13.

Avizul vine în ciuda obiecțiunilor formulate de Direcția Legislație, documentare și contencios din cadrul CSM, care a întocmit o notă în care remarcă mai multe anomalii și nereguli în legătură cu acest proiect.

De exemplu, grațierea în întregime a pedepsele cu închisoarea de până la 5 ani, inclusiv, nu exclude pedepsele aplicate pentru fapte grave.

Odată avizat favorabil de CSM, este de așteptat ca prezentul proiect de lege privind grațierea unor pedepse să facă pași rapizi pe traseul legislativ, în Parlament.


  • În expunerea de motive, inițiatorul, Ministerul Justiției, arată că penitenciarele sunt aglomerate. Astfel potrivit datelor Administrației Naționale a Penitenciarelor, 27.559 de persoane se află în custodie și sunt cazate în cele 18.985 locuri. Rata de ocupare a penitenciarelor este de 145,16%, astfel că deficitul de locuri este de 8.547. Fiecare deținut trebuie să beneficieze de un spațiu de 4 metri pătrați
  • Proiectul face trimitere, ca motivare, la dezizia Curții Europene a Drepturilor Omului, care sancționa România pentru supraglomerarea din închisori (cazul I. Stanciu)

Față de varianta inițială, proiectul actual prezintă modificări minore - se mai arăta în comentariile Direcției specializate în analiza legislației din CSM. Grațierea colectivă este asigurată în masă, la pedepsele de sub cinci ani închisoare. Dar nu numai. Categorii care par destul de largi (ex. întreținător unic de familie, cu minor de până la 14 ani în întreținere), persoanele care au avut pedepse contopite - practic, vor fi grațiate, indiferent de numărul de ani de închisoare la care a fost condamnată, de instanță, persoana.

Potrivit proiectului actual (metamorfozat din cel pregătit pentru adoptare, noaptea, alături de OUG nr. 13/2016), grațierea înlătură:

  • în întregime pedepsele de până la 5 ani închisoare
  • parțial, pe cele de peste 5 ani închisoare, pentru  femeile gravide, și pentru întreținătorii unici de familie, cu minori de pînă la 14 ani.
  • în cazul pedepselor contopite, grațierea se aplică, întrucât pedepsele vor fi considerate fiecare în parte.
Grațierea se aplică și în cazul măsurilor educative privative de libertate (de până la 5 ani).

Grațierea condiționează persoana grațiată :
  • să achite despăgubirile în max. 1 an
  • să nu săvârșească infracțiuni intenționate timp de 3 ani
În caz contrar, grațierea se anulează.

O serie de alte aspecte sunt neclare și pot duce la interpretări și disfuncționalități, după cum sesiza  Direcția legislație, documentare și contencios a CSM.

Legea nu trebuie să se aplice persoanelor care, prin gravitatea faptelor penale săvârșite, prezintă un pericol social deosebit, conform documentului.

Se atrage atenția că pedepsele aplicate de instanță pot fi mai mici decât cele prevăzute în limitele Codului Penal, iar aplicarea unei pedepse de 5 ani de închisoare pentru un infractor „primar” (aflat la prima condamnare, n.r.) este consecința unei fapte grave.

„Având în vedere că pedeapsa aplicată printr-o hotărâre judecătorească definitivă trebuie să fie executată pentru a-și îndeplini funcțiile și scopul, apreciem că punerea în libertate a unui număr semnificativ de persoane cu antecedente penale este de natură să creeze un sentiment de insecuritate socială”.

Pluralitatea de infracțiuni este răsturnată de proiect

Exemplu: dacă o persoană este condamnată pentru 10 de fapte, iar cea mai grea pedeapsă este de 4 ani de închisoare, la aceasta se vor adăuga câte o treime din celelalte 9 pedepse.

Presupunând că la celelalte a primit pentru fiecare faptă câte 3 ani, la pedeapsa de 4 ani se va adăuga câte o treime din fiecare celelalte 9, rezultând astfel o pedeapsă de 13 ani de închisoare.

Persoana condamnată conform exemplului de mai sus ar beneficia de grațiere. Proiectul de lege privind grațierea s-ar aplica, practic, fiecărei pedeapse în parte și, chiar dacă pedeapsa rezultantă pe care o execută este de peste 5 ani, condamnatul va fi pus în libertate.

Direcția Legislație, documentare și contencios a CSM atrăgea atenția și asupra situației pluralității de infracțiuni, adică când persoana condamnată a primit mai multe pedepse pentru mai multe infracțiuni.

„Se poate ajunge ca pedeapsa rezultantă potrivit prevederlor Noului Cod Penal să fie mai mare decât cea aplicabilă în temeiul Codului Penal anterior, trebuie observat că grațierea colectivă are în vedere fiecare dintre pedepsele aplicate și nu pedeapsa rezultantă care se execută.

Pluralitatea de infracțiuni se sancționează mai aspru. concret, „dacă se comit mai multe infracțiuni în concurs, pedeapsa rezultantă e stabilită potrivit sistemului de cumul juridic dar cu un spor obligatoriu și fix – adică pentru pedepse cu închisoarea, judecătorul va aplica pedeapsa cea mai grea și un spor de o treime din celelalte pedepse stabilite”, explica judecătorul Cristi Dănileț pe blogul său imediat după intrarea în vigoare a noilor coduri penale.

Cu alte cuvinte, dacă o persoană este condamnată pentru 10 de fapte, iar cea mai grea pedeapsă este de 4 ani de închisoare, la aceasta se vor adăuga câte o treime din celelalte 9 pedepse. Presupunând că la celelalte a primit pentru fiecare faptă câte 3 ani, la pedeapsa de 4 ani se va adăuga câte o treime din fiecare celelalte 9, rezultând astfel o pedeapsă de 13 ani de închisoare.

Persoana condamnată conform exemplului de mai sus ar beneficia de grațiere. Proiectul de lege privind grațierea s-ar aplica, practic, fiecărei pedeapse în parte și, chiar dacă pedeapsa rezultantă pe care o execută este de peste 5 ani, condamnatul va fi pus în libertate.

Partea bună din proiectul de lege privind grațierea unor pedepse este că vor fi exceptate de la grațiere toate infracțiunile prevăzute de Legea 78/2000 privind fapte de corupție. Dar orice fel de amendamente pot apărea la Comisiile parlamentare sau chiar în plen.

Puteți consulta aici întregul document al Direcției Legislație, documentare și contencios.

Video explicativ / Alertă - Grațierea a reintrat pe traseul legislativ: Cine ar scăpa de închisoare

Mai mult pe EurActiv »