Guvernul a aprobat în ședința de joi seară proiectul de Lege elaborat de Ministerul Justiției privind instituirea Parchetului European (EPPO) în România, iar acesta urmează să fie trimis pentru dezbatere în Parlament.

Proiectul completează cadrul normativ necesar pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017. Există deja un act normativ în vigoare de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European,  prin care au fost reglementate procedurile interne de desemnare a candidaților pentru funcțiile de procuror european și procuror european delegat.

Actul normativ reglementează aspectele tehnice necesare funcționării efective a Parchetului European în România și instituie măsuri de armonizare a dispozițiilor normelor interne cu cele ale Regulamentului EPPO, cum ar fi cele în materie procesual penală ori cele de cooperare internațională în materie penală.

Proiectul este necesar pentru a organiza coerent atât aplicarea directă a Regulamentului, cât și funcționarea Parchetului European (EPPO) la nivel național în România, respectiv modalitățile în care structura suport sprijină Parchetul European, iar celelalte autorități române relaționează cu nou-înființata structură europeană.

Prin acest act se propune înființarea unei structuri menite să sprijine în activitate procurorii europeni delegați – aceasta nu va avea în componență procurori, ci va cuprinde 5 posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară, 8 posturi de specialiști, 5 posturi de grefieri și 2 posturi de șoferi.

Procurorii europeni delegați vor fi remunerați de către Parchetul European, statul român acoperind doar contribuțiile de asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate, precum și celelalte drepturi de care beneficiază sau ar putea beneficia procurorul european delegat în calitate de procuror național, cu excepția salariului.