”Îndeplinirea tuturor recomandărilor care nu au fost încă puse în aplicare este esențială pentru procesul de reformă și pentru ca România să încheie procesul MCV”, a anunțat astăzi Comisia Europeană.

Marți a fost prezentat ultimul raport privind evoluția situației din România în materie de reformă a sistemului judiciar și luptă împotriva corupției, în contextul angajamentelor asumate de aceasta în cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare (MCV).

Documentul poate fi consultat aici.

Raportul adoptat astăzi face un bilanț al progreselor înregistrate în cadrul MCV din octombrie 2019 până în prezent și evaluează progresele înregistrate în vederea îndeplinirii celor 12 recomandări din ianuarie 2017 și a celor opt recomandări suplimentare din noiembrie 2018.

”Îndeplinirea tuturor recomandărilor care nu au fost încă puse în aplicare este esențială pentru procesul de reformă și pentru ca România să încheie procesul MCV”, anunță CE.

Potrivit Executivului de la Bruxelles, de la ultimul raport MCV din 2019 se înregistrează o tendință ”pozitivă”, astfel cum arată parametrii obiectivelor de referință ale MCV.

Comisia salută faptul că, în 2021, s-a dat ”un impuls reînnoit reformei și remedierii regreselor înregistrate în perioada 2017-2019”, înregistrându-se progrese în ceea ce privește toate recomandările din cadrul MCV care nu fuseseră încă puse în aplicare, iar multe dintre acestea sunt aproape de a fi îndeplinite, dacă progresele rămân constante.

Comisia Europeană ”așteaptă cu interes” ca autoritățile române să transpună acest angajament în măsuri concrete, legislative și de altă natură.

Potrivit CE, Hotărârea Curții de Justiție din 18 mai 2021 oferă ”un cadru clar și o direcție clară pentru reformele în curs, în vederea îndeplinirii în mod satisfăcător a obiectivelor de referință ale MCV, cu respectarea deplină a statului de drept și a dreptului UE în general”.

Este esențial ca hotărârea să se reflecte în mod corespunzător în noua legislație care urmează să fie adoptată, precizează Comisia, care va continua să monitorizeze îndeaproape evoluția situației prin intermediul MCV până la îndeplinirea obiectivelor de referință și, în paralel, va continua să colaboreze cu România, așa cum colaborează și cu celelalte state membre, în contextul mecanismului general privind statul de drept.

Comisia reamintește că, după încheierea MCV - care ar putea avea loc anul viitor - monitorizarea va continua în cadrul instrumentelor orizontale, Mecanismul privind statul de drept oferind cadrul pentru monitorizarea acestor chestiuni în viitor.

”Comisia încurajează România să își îndeplinească angajamentele asumate în cadrul MCV și să urmărească în mod activ implementarea tuturor recomandărilor care nu au fost încă puse în aplicare”, exprimându-și convingerea că Bucureștiul poate îndeplini obiectivele de referință ale MCV.

Printre cele mai importante recomandări se află desființarea Secției de investigare a infracțiunilor din justiție, numirea șefilor Inspecției Judiciare, numirea și revocarea procurorilor-șefi, precum și rolul Curții Supreme și al CSM.