Liviu Dragnea s-a adresat instanței europene pentru a cere anularea condamnării în dosarul angajărilor fictive la Direcția de Protecție a Copilului Telorman, dar Tribunalul UE a decis că este „în mod vădit necompetent” să judece această acțiune.

Liviu Dragnea a reclamat că a fost condamnat de un complet de judecată nespecializat pe fapte de corupție și a susținut că Înalta Curte de Casație și Justiție a dat dovadă de abuz de putere atunci când a ignorat cererea sa de trimitere pentru intrepretarea tratatelor UE.

În cererea transmisă Tribunalului UE, Dragnea urmărea în esență anularea deciziei pronunțate de autoritatea judecătorească română, pretins contrară dreptului Uniunii europene, precum și a tuturor actelor ulterioare, însoțită de o cerere de somație ce urmărește obligarea autorității judecătorești să rejudece cauza cu care a fost sesizată, a precizat instanța europeană.

Dar Tribunalul UE a respins acțiunea „din motive de necompetență vădită, fără a fi necesară notificarea acesteia către pârâtă”, spunând că Liviu Dragnea își va suporta propriile cheltuieli de judecată.

„În prezenta cauză, prin cererea formulată, reclamantul urmărește, în esență, ca Tribunalul, pe de o parte, să se pronunțe cu privire la o decizie a unei autorități judiciare naționale precum și a tuturor actelor subsecvente și, pe de altă parte, să dispună obligarea autorității judiciare pârâte să rejudece cauza cu care a fost sesizată”.

Dar Tribunalul este competent să judece acțiunile formulate, în temeiul articolului 263 TFUE, numai împotriva actelor instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii.

„În speță, este evident că autorul actului atacat nu este nici o instituție, nici un organ, nici un oficiu și nici o agenție a Uniunii”, a comentat Tribunalul UE, în hotărârea adoptată în 17 decembrie.