Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a lansat oficial procedura de selecție a unui nou procuror general al României. Candidații își pot depune cererile de înscriere până pe 28 martie, ora 17.30, la Direcția resurse umane din Minister.

"Ministerul Justiției organizează, la sediul său din București, str. Apolodor, nr. 17, sect. 5, cod 050741,în perioada 13.03.2019 - 5.04.2019, selecția procurorilor în vederea efectuării propunerii de numire pentru funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, vacantă începând cu data de 28 aprilie 2019", se arată într-un anunț postat pe site-ul Ministerului Justiției.

Totodată, candidații pot depune cereri de înscriere, până la data de 28 martie2019 (inclusiv), ora 17.30, la Direcția resurse umane din Ministerul Justiției din București, str. Apolodor, nr. 17, sect. 5, etajul 2 camera 6. 

Cererile vor fi însoțite de următoarele înscrisuri:

 

  • declarațiile prevăzute de art. 54 alin. (2) raportat la art. 48 alin. (10-11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • un proiect privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care participă la selecție, care se depune atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, pe suport specific. Proiectul se va încadra într-o limită de 30 pagini, iar anexele nu vor putea depăși 10 pagini. Planul și anexele vor fi redactate cu caractere de mărimea 12, font Times New Roman, spațiere la 1,5 rânduri;
  • un curriculum vitae al candidatului, conform modelului comun european;minimum 10 lucrări întocmite de candidat  în compartimentele în care și-a desfășurat activitatea;ultimul raport de evaluare a activității profesionale a candidatului participant la selecție;
  • orice alte înscrisuri relevante.

 

 

Lista persoanelor care îndeplinesc condițiile legale de participare la selecție și programarea interviului se vor afișa la sediul Ministerului Justiției și se vor publica pe pagina Internet a acestuia, la data de 29 martie 2019. 


Candidații participanți la selecție vor susține, în perioada 3-4 aprilie 2019, un interviu cu ministrul Justiției care constă în: susținerea proiectului privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care participă la selecție, sub următoarele aspecte:

 

  • prezentarea sintetică a unității/structurii pentru a cărei conducere participă la selecție; identificarea unor eventuale disfuncții și vulnerabilități în activitatea unității/structurii pentru a cărei conducere participă la selecție, precum și a soluțiilor propuse pentru prevenirea și înlăturarea acestora;
  • propuneri pentru îmbunătățirea activității manageriale a unității/structurii pentru a cărei conducere participă la selecție;compatibilitatea proiectului privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere, întocmit de candidatul participant la selecție cu rolul și funcțiile Ministerului Public;
  • verificarea aptitudinilor manageriale și de comunicare, vizând, în esență, capacitatea de organizare, asumarea responsabilităților, rapiditatea în luarea deciziilor, rezistența la stres, autoperfecționarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie și planificare pe termen scurt, mediu și lung, inițiativa în modernizarea managementului unității/structurii, capacitatea de adaptare rapidă, capacitatea de relaționare și comunicare, capacitatea și disponibilitatea de a lucra în echipă și de a colabora cu colegii;
  • prezentarea viziunii asupra modului în care înțelege să organizeze instituția în vederea îndeplinirii atribuțiilor constituționale de promovare a intereselor generale ale societății și apărării ordinii de drept, precum și a drepturilor și libertăților cetățenilor;
  • prezentarea viziunii cu privire la atribuțiile funcției pentru care participă la selecție în ceea ce privește coordonarea activităților de prevenire și combatere a criminalității în general și a unor fenomene specifice: criminalitate organizată, corupție, evaziune fiscală etc.;
  • verificarea cunoștințelor specifice funcției pentru care participă la selecție.verificarea aspectelor legate de motivația, conduita, integritatea și deontologia profesională, precum și alte împrejurări rezultate din analiza înscrisurilor depuse de candidatul participant la selecție.

Totodată, propunerea ministrului Justiției va fi înaintată Secției pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea obținerii avizului urmând ca, după obținerea acestuia, ministrul să înainteze propunerea președintelui

Instituția mai precizează că acest calendarul aprobat va putea suferi modificări în funcție de numărul candidaților înscriși.