Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a realizat un clip video de informare cu privire la măsurile de sănătate publică ce trebuie respectate pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor din campania electorală.

Cele două variante ale clipului video, una în limba română și una în limba maghiară, ilustrează prevederile Ordinului comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Afacerilor Interne nr. 1484 din 28 august 2020 privind stabilirea unor măsuri de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei electorale.

Măsurile care trebuie respectate în campania electorală:

- purtarea obligatorie și corectă a măștii de protecție și dezinfectarea obligatorie a mâinilor;

- menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la evenimentele electorale;

- limitarea numărului participanților la maximum 50, în cazul evenimentelor desfășurate în spațiu închis;

- limitarea numărului participanților la maximum 100 ;i asigurarea unei suprafețe de minimum 4 metri/persoană, în cazul evenimentelor desfășurate în aer liber;

- limitarea numărului de persoane la maximum 6, în cazul acțiunilor desfășurate pe stradă;

- limitarea numărului de persoane la maximum 2, în cazul acțiunilor din ușă în ușă.