Comitetul de Monitorizare Interreg Europe a aprobat un apel suplimentar de finanțare dedicat partenerilor din cele 258 proiecte Interreg Europe aprobate, afectați de pandemia Covid-19.

Apelul va fi deschis între 1 aprilie și 2 iulie 2021 tuturor partenerilor din cele 4 apeluri de proiecte Interreg Europe.

Potrivit Ministerului dezvoltării, activitățile finanțabile trebuie să fie dedicate schimbului de experiență între regiuni pe tema gestionării crizei, în domeniul deja abordat de proiect, iar lecțiile învățate din acest schimb să poată conduce la îmbunătățiri ulterioare ale politicilor publice în aceste regiuni.

Bugetul recomandat de program pentru aplicații este de aproximativ 500.000 euro/proiect.

Secretariatul Comun al programului va informa direct partenerii lideri despre acest apel suplimentar, iar aceștia vor disemina informațiile către toți partenerii.

Detalii precum termenii de referință, formularul, procedura de aplicație și manualul programului actualizat sunt disponibile aici https://bit.ly/3b43EVu și vor fi trimise în perioada următoare tuturor partanerilor-lideri din proiecte.