Începând cu data de 1 noiembrie intră în vigoare reducerea cu 30% a tarifului maxim de terminare a apelurilor la puncte fixe impusă de ANCOM, noul tarif maxim fiind plafonat la 0,098 eurocenți/minut.

Măsură de reglementare a Autorității se aplică acordurilor de interconectare cu operatorii de telefonie fixă cu putere semnificativă de piață, urmând să fie reflectată în prețul plătit de utilizatorii finali în funcție de politicile comerciale ale fiecărui operator. 

Începand cu 1 aprilie 2014, tariful maxim de terminare a apelurilor la puncte fixe a fost plafonat de ANCOM la 0,14 eurocenți/minut pe bază unui model de calculație a costurilor de tip LRIC pur, menit să asigure obiectivele de promovare a concurenței, maximizare a beneficiilor consumatorilor și stimulare a investițiilor eficiente, cu respectarea metodologiei armonizate prevăzute în Recomandarea 2009/396/CE. Scăderea tarifului până la 0,098 eurocenți/minut adoptată de ANCOM a fost determinată în urmă actualizării mai multor parametri ai modelului de calculație a costurilor utilizat anterior, precum și a costului capitalului. 

Reglementarea ANCOM privind stabilirea tarifului maxim de 0,098 eurocenți/minut pentru terminarea apelurilor la puncte fixe a urmat procesul de consultare europeană, fiind comunicată în data de 3 august 2020 Comisiei Europene, OAREC și autorităților naționale de reglementare din celelalte state membre ale Uniunii Europene. În urmă validării, măsură poate intră în vigoare la 1 noiembrie 2020. 
  
În prezent, Directiva (UE) 2018/1972 prevede instituirea de tarife maxime de terminare a apelurilor la puncte mobile, respectiv la puncte fixe, unice la nivelul Uniunii Europene, până cel târziu la 31 decembrie 2020. În acest sens, în perioadă 25 august – 22 septembrie 2020, Comisia Europeană a publicat pentru consultare publică proiectul actului de implementare a eurotarifului.