Secretariatul General al Guvernului anunță pe SICAP licitație pentru întocmirea documentațiilor necesare în vederea eficientizării energetice a Palatului Victoria, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Mai exact, este vorba despre servicii de proiectare pentru întocmirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), întocmirea studiului istoric, a documentațiilor necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor și, după caz, pentru revizuirea certificatului de urbanism.

"Secretariatul General al Guvernului României, în calitate de beneficiar al investiției, achiziționează servicii de proiectare pentru întocmirea DALI, întocmirea studiului istoric, a documentațiilor necesare pentru obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor și după caz pentru revizuirea certificatului de urbanism pentru proiectul 'Eficientizarea energetică a clădirii Guvernului - Palatul Victoria', în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 116782/14.10.2022, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 - Renovarea moderată sau aprofundată a clădirilor publice derulată prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și din fonduri naționale", prevede anunțul.

Valoarea totală estimată este de 2.690.000 lei. În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară va avea o pondere de 40%, experiența specialiștilor va reprezenta 30%, iar alți factori tehnici vor totaliza 30%.

Durata contractului va fi de 120 de zile. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 18 mai.