Inspecția Judiciară îi cercetează disciplinar pe șeful Parchetelor militare din cadrul Parchetului general și pe alți doi procurori pentru modul în care au gestionat dosarul violențelor de la protestul din 10 august.

Mai jos redăm integral comunicatul de presă remis de Inspecția Judiciară

Inspecția Judiciară a exercitat acțiunea disciplinară față de procurorii Cosneanu Gheorghe, șeful Secției Parchetelor Militare din cadrul PÎCCJ („SPM”), Mihalache Codruț și Pîrlog Bogdan Ciprian, de la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București (PMTMB), pentru nerespectarea în mod nejustificat a dispozițiilor ori deciziilor cu caracter administrativ, dispuse în conformitate cu legea de conducătorul instanței sau al parchetului, ori a altor obligații cu caracter administrativ prevăzute de lege și regulamente, abatere disciplinară prevăzută de art. 99 lit. m) din Legea nr. 303/2004.

Cu privire la procurorul Mihalache Codruț, inspectorii au reținut că acesta a dispus delegarea procurorilor Corbu Ionel, Cazacu Radu și Vornigescu Adrian Mihai de la PMTMB, cu încălcarea dispozițiilor Ordinului nr. 387/2015 al procurorului general prin care se interzice efectuarea actelor de urmărire penală prin delegarea procurorilor din cadrul parchetului de la care s-a dispus preluarea unui dosar, în cauză fiind vorba despre dosarul cunoscut opiniei publice ca „dosarul 10 august”, preluat de SPM de la PMTMB.

În ceea ce îl privește pe procurorul Gheorghe Cosneanu, s-a reținut că acesta i-a desemnat pe procurorii Corbu Ionel și Văetiși Marian, delegați de la PMTMB la SPM, să instrumenteze dosarul anterior menționat, cu încălcarea Ordinul nr. 387/2015 al procurorului general.

Inspectorii au constatat că, prin raportare la situația personalului și a volumului de activitate constatate la SPM și PMTMB, delegarea procurorilor nu numai că nu se impunea, dar a fost chiar lipsită de oportunitate.Prin eludarea dispozițiilor ordinului încălcat, inclusiv de către un procuror cu o funcție de conducere, inspectorii au apreciat că se creează un precedent privind lipsa de subordonare a procurorilor și suspiciunea lipsei de imparțialitate în soluționarea cauzelor.

În privința procurorului Bogdan Pîrlog, inspectorii au reținut că a încalcat dispozițiile art. 2 și 5 din Ordinul nr. 192/2010 al procurorului general al PÎCCJ, raportate la art. 89 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor prin aceea că în ziua de 10 august 2018, fiind planificat de serviciu pe unitate, în afara orelor de program, ca procuror cu funcție de execuție, s-a deplasat în Piața Victoriei din mun. București unde a staționat în spatele dispozitivului de jandarmi, cu scopul declarat de a percepe „cu propriile simțuri ce se întâmplă” deși nu existau indicii privind săvârșirea vreunei infracțiuni; cu această ocazie a făcut inclusiv scurte recomandări comandanților trupelor de jandarmi, în sensul respectării legii. Cu privire la toate aceste activități, procurorul nu l-a informat pe superiorul său ierarhic afirmând, cu ocazia întocmirii procesului verbal de sesizare din oficiu cu privire la evenimentele din 10 august 2018 că luase act de amploarea acestora din mass-media.

Potrivit art. 5 din ordinul menționat, procurorul care efectuează serviciul în afara programului de lucru trebuie să ia măsuri pentru informarea de îndată a conducătorului unității din care face parte cu privire la evenimentele deosebite; totodată, el trebuie să informeze superiorul ierarhic în cazul în care există date sau indicii privind săvârșirea unei infracțiuni pentru care urmărirea penală se efectuează de către procuror, pentru a fi dispuse măsurile necesare. La terminarea serviciului, acesta trebuia să întocmească, conform ordinului, un proces-verbal în care să se consemneze datele prevăzute în art. 2 alin. 4 din același ordin.

Totodată, în conformitate, cu prevederile art. 89 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, atribuțiile procurorilor militari, aceleași cu ale celorlalți procurori, nu prevăd participarea acestora la evenimente publice ori sesizarea din oficiu cu privire la posibile infracțiuni aflate în desfășurare.

În mod concret, procurorul care constată că, în prezența sa, se comite o infracțiune, este martor la aceasta și nu poate deveni, concomitent, organ constatator al unor fapte penale.

Acțiunea disciplinară a fost înaintată Secției pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii care va decide cu privire la răspunderea procurorilor în cauză.