Agenția RoAid, înființată recent ca agenție specializată în subordinea MAE, va asigura programarea politică și implementarea politicilor privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și ajutor umanitar, a spus ambasadorul României la ONU.

În cadrul celui de-al doilea seminar anual al Grupului de Prieteni ai Guvernării pentru Dezvoltare Durabilă, organizat de Misiunea Permanentă a României la sediul ONU din New York, Reprezentantul permanent al României la Națiunile Unite, Ion Jinga, a evidențiat importanța Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) pentru soluționarea cauzelor sărăciei.

Ambasadorul român a subliniat importanța asigurării mijloacelor de implementare, mobilizarea resurselor financiare, construcția capacității instituționale și dezvoltarea tehnologică, importanța datelor și a instituțiilor de implementare și monitorizare.

Amintind că promovarea societăților pașnice și democratice este un pilon central al Agendei 2030, ambasadorul român a salutat rolul PNUD pentru susținerea statelor în curs de dezvoltare în implementarea ODD, precum și numirea noului Administrator al PNUD.

Totodată, ambasadorul Jinga s-a referit la importanța dezvoltării unui set cuprinzător de indicatori și a subliniat rolul Comisiei de Statistică a ONU și a Institutelor Naționale de Statistică în adoptarea anul acesta a cadrului global de indicatori pentru ODD.

Referindu-se la ODD 16 și inițiativa Comunității Democrațiilor privind cadrul indicatorilor suplimentari, el a prezentat progresele României în procesul de redactare a cadrului indicatorilor suplimentari.

Ca viitoare președinție a Consiliului Guvernativ al Comunității Democrațiilor, România va susține implementarea Cadrului Indicatorilor Suplimentari ai ODD 16 ca instrument menit să ajute țările în procesul de monitorizare mai precisă a atingerii acestui obiectiv.

De asemenea, Jinga a menționat că România va face Prezentarea Națională Voluntară la Forumul Politic la Nivel Înalt în 2018.

Reprezentantul Permanent al României la ONU a subliniat rolul parlamentelor naționale în promovarea Agendei 2030, exemplificând cele mai recente activități organizate de Parlamentul român pe tema ODD-urilor, inclusiv adoptarea unei Declarații pe această temă, în prezența reprezentanților parlamentelor din 27 de țări, la 18 aprilie 2016.