Pentru orice program european, un parteneriat puternic poate crește potențialul de succes al unei aplicații pentru grant. Cum identificăm partenerii relevanți? Care sunt etapele construcției unui parteneriat? EurActiv.ro raportează.

Dezvoltarea unui aplicații pentru finanțare în cadrul unui program de la Uniunea Europeană presupune o serie complexă de aptitudini și competențe. Există o multitudine de elemente, de la expertiza tehnică în domeniul abordat și posibilitatea de inovare, la capacitatea de management și potențialul de diseminare, care determină, din punctul de vedere al experienței relevante, calitatea unei propuneri și ulterior a unui proiect. Posibilitatea accesării unor resurse profesionale solide permite dezvoltarea unei aplicații competitive și proiectarea avantajelor specifice în raport cu cerințele cererii de propuneri. În acest sens, construcția unui parteneriat puternic pentru elaborarea propunerii și implementarea proiectului poate avea un efect decisiv în ceea ce privește succesul acțiunii.

În acest episod, vom aborda elementele principale ale dezvoltării parteneriatelor în cadrul elaborării unei aplicații pentru finanțare și vom propune o serie de principii generale care pot contribui pozitiv în acest proces.

Încurajarea parteneriatelor

Majoritatea programelor de finanțare directă de la Uniunea Europeană, inclusiv Orizont 2020 și granturile Comisiei Europene, încurajează sau impun formarea unor parteneriate sau consorții pentru depunerea aplicației.

În funcție de domenii și priorități, programele Uniunii Europene urmăresc îmbunătățirea colaborării dintre diferiți actori publici și privați, precum și crearea unor grupuri competitive de acțiune. În același timp, obiectivele Uniunii Europene cuprind și creșterea cooperării între statele membre, precum și întărirea legăturilor cu țările apropiate.

În acest sens, în cadrul programelor europene, partenerii pot fi identificați în statele membre, țările asociate programului vizat și terțe state – definite în funcție de cadrul de acțiune al programului.

Condițiile de eligibilitate sunt, de cele mai multe ori, identice cu cele ale aplicantului. Detaliile privind aceste aspecte sunt înscrise în cererile de propuneri și în ghidul aplicantului. În ceea ce privește procedura de aplicație, actele necesare pentru fiecare partener diferă în funcție de program. În unele situații, condițiile dictează depunerea alături de mandatul de parteneriat și a actelor care dovedesc statutul legal și capacitatea financiară a organizației. În alte cazuri, înregistrarea pe o platformă oficială aferentă programului de finanțare este suficientă.

Ce urmărim?

Dezvoltarea unui parteneriat pentru o aplicație depinde, în fazele inițiale, de doi factori. În primul rând, potențialul aplicant trebuie să decidă dacă dezvoltă conceptul inițial fără asistență externă și încearcă să identifice ulterior partenerii relevanți, sau dacă dorește să construiască un consorțiu/parteneriat care să creeze ulterior un proiect congruent cu viziunile tuturor organizațiilor implicate. Această etapă definește conținutul întâlnirilor preliminare cu reprezentanții organizațiilor relevante.

În al doilea rând, indiferent de decizia luată în prima etapă, aplicantul trebuie să creeze pornind de la criterii profesionale și geografice o listă a potențialilor parteneri. În acest sens, procesul de căutare a partenerilor trebuie să țină cont de:

• Condițiile de eligibilitate impuse de cererea de propuneri
• Competența profesională
• Statul de proveniență
• Acoperirea geografică (capacitatea de atragere a grupului țintă din cadrul unui spațiu geografic întins sau de asigurare a procesului de diseminare către acesta)

Unde căutăm?

Un element important în evaluarea parteneriatelor vizează cooperarea aplicantului cu organizațiile partenere în proiecte anterioare. În acest sens, prima direcție de căutare trebuie să fie întodeauna cea internă. Partenerii din alte proiecte de succes ale aplicantului pot fi ușor identificați și îmbunătățesc credibilitatea capacității de implementare a consorțiului.

În măsura în care această etapă nu este eficientă sau suficientă pentru identificarea unor potențiali parteneri relevanți, pasul următor vizează căutarea instituțiilor publice competente, a organizațiilor non-guvernamentale cu expertiză și a companiilor private de profil pentru domeniul abordat. Acest proces cuprinde:

• Cercetarea documentelor legale relevante, a strategiilor naționale și europene, a recomandărilor operatorului de program, precum și a descrierilor altor proiecte din domeniu
• Folosirea platformelor de tip social media, respectiv Facebook, Twitter și LinkedIn - există o multitudine de grupuri și pagini naționale, europene și internaționale care au ca scop dezvoltarea parteneriatelor organizaționale
• Consultarea platformelor recomandate de Comisia Europeană, precum cele menționate în manualul programului Orizont 2020 

Care sunt pașii următori?

După identificarea organizațiilor relevante, aplicantul poate contacta reprezentanții acestora în vederea formării unui parteneriat. Organizarea unor întălniri preliminare poate avea un efect pozitiv în acest sens, iar acestea pot reprezenta oportunități pentru semnarea unui acord de confidențialitate cu scopul protejării conceptului de proiect.

Ultima etapă cuprinde transmiterea cererii de parteneriat. Aceasta din urmă conține:

• Scrisoare oficială de parteneriat
• (În funcție de etapa procesului de aplicație) sumarul proiectului
• Lista actelor necesare
• Detalii privind etapele următoare