Bugetul este un element crucial pentru orice aplicație. În general, detaliile bugetare sunt primele componente evaluate, notarea lor având un impact decisiv asupra succesului cererii de finanțare. Cum putem construi un buget corect, echilibrat, coerent și în deplină concordanță cu aplicația narativă? Ce reguli trebuie să respectăm? Care sunt principiile de bază? Ce legislație este aplicabilă? EurActiv.ro raportează.

Cel mai important aspect care trebuie menționat este că fondurile comunitare oferă o pre-finanțare de până la 80%, ceea ce este un sprijin financiar semnificativ pentru orice entitate cu bugete relativ mici și cu posibile greutăți în asigurarea cashflow-ului, dacă ar primi banii la decontare, după 3-6 luni de la cheltuială.

În plus, birocrația este mult redusă, raportul financiar este integrat în buget, încă de la aplicare, iar copiile facturilor se trimit în format electronic și numai la o solicitare expresă a CE, se trimit și în format fizic, în copie conform cu originalul.

Care sunt etapele dezvoltării unui buget?

 

În episoadele trecute am văzut cum putem dezvolta un concept, cum stabilim parteneriatele și cum scriem aplicația. Pasul imediat următor este contruirea bugetului. Acesta trebuie elaborat în concordanță cu activitățile proiectului și trebui să respecte condițiile cererii de propuneri și legislația în vigoare.