Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență privind decontarea integrală a tratamentului în străinătate în 2015 și 2016 a răniților de la Colectiv din bugetul Ministerului Sănătății și din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Ordonanța de Urgență adoptată miercuri extinde cadrul legal actual în sensul că va permite decontarea tratamentului medical acordat în spitalele din străinătate și pentru pacienții răniți în Clubul Colectiv al căror tratament nu putea fi decontat în baza Formularului 112 (fie sunt tratați în spitale din state care nu aparțin UE sau Spațiului Economic European, fie nu au asigurări de sănătate).

Astfel, toate persoanele rănite în incendiul din 30 octombrie care sunt tratate în spitale din străinătate, vor beneficia de plata tratamentului fie din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (prin Formularul 112), fie de la bugetul Ministerului Sănătății.

Lista persoanelor rănite, inclusiv detalii legate de identificarea lor, va fi întocmită de către Ministerul Sănătății, potrivit unui comunicat de presă. Plata tratamentelor medicale se efectuează direct în contul unității sanitare din străinătate.

De asemenea, se va plăti, de la bugetul Ministerului Sănătății, contribuția personală a pacienților stabilită conform legislației naționale a statelor în care se acordă tratament medical de către unitățile medicale din străinătate, precum și transportul medical specializat.

Plata se va face la solicitarea persoanei rănite, a unui membru al familiei acestuia sau oricărei alte rude sau persoane care își asumă responsabilitatea conform unei declarații pe proprie răspundere. 

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

  • Copia actului de identitate al persoanei rănite și al însoțitorului dacă cererea este întocmită de însoțitor.
  • Documente de plată și medicale emise de către unitățile sanitare din care să rezulte contravaloarea tratamentului medical acordat, inclusiv contribuția personală a rănitului stabilită în conformitate cu legislația națională a statelor în care se acordă tratament medical, după caz, numele rănitului și elementele de identificare ale acestuia, contul bancar al unității sanitare și perioada de tratament medical.
  • Documente emise de către unitățile sanitare privind transferul în alte unități sanitare, după caz.
  • Declarația pe propria răspundere a rănitului /însoțitorului prin care își asumă faptul că nu beneficiază de acoperirea integrală sau parțială a cheltuielilor solicitate din alte surse. În situația în care aceste cheltuieli au fost suportate parțial din alte surse, în declarația pe proprie răspundere se menționează cuantumul sumei de care a beneficiat și suma care urmează a fi suportată de la bugetul de stat.

Metodologia de decontare, modelul cererii și al declarațiilor pe proprie răspundere se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, în termen de 30 de zile de la dată intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. 

În prezent mai sunt internate pentru tratament în clinici din străinătate 29 de persoane rănite în incendiul din Clubul Colectiv.