Pentru a facilita preluarea refugiaților din Ucraina, Consiliul a adoptat astăzi un act legislativ care le permite statelor membre să beneficieze de o sumă suplimentară de 3,5 miliarde de euro în acest an, în funcție de afluxul de refugiați.

Acest act introduce modificări pentru a majora prefinanțarea din partea inițiativei privind asistența de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei, REACT-EU („Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe”), unul dintre cele mai importante programe de redresare post-pandemie, în scopul de a consolida fondurile politicii de coeziune și Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD).

Concret, prefinanțarea care va fi plătită în 2022 prin intermediul REACT-EU va crește de la 11% la 15% pentru toate statele membre și de la 11% la 45% pentru țările UE în cazul cărora numărul de persoane sosite din Ucraina era mai mare de 1% din populația lor la sfârșitul primei luni după invazia rusă.

În plus, actul instituie opțiunea unui cost unitar pe persoană pentru a simplifica mobilizarea fondurilor, ceea ce permite să se răspundă într-un mod mai eficace nevoilor de bază ale persoanelor strămutate din Ucraina și să li se asigure un sprijin de bază.

Aceste modificări urmăresc să reducă sarcina asupra bugetelor publice ale statelor membre, pentru ca acestea să poată gestiona mai bine acest aflux de refugiați.