Piața unică este cel mai bun activ al nostru, ar trebui să-l folosim mai mult, scriu trei membri ai guvernului olandez într-un editorial pentru EURACTIV.

Deschiderea, cooperarea și îndrăzneala au adus Uniunii Europene și statelor membre o prosperitate neatinsă până acum. Dar în ultimul deceniu, peisajul economic global s-a modificat și ne confruntăm cu o concurență mai intensă. Pentru a-și asigura succesul economic de peste ani, UE trebuie să-și intensifice activitatea.

Digitalizarea rapidă, tranziția către o economie sustenabilă și schimbarea regulilor jocului în economia globală au ridicat semne de întrebare în privința competitivității UE. Existența unor companii europene puternice este esențială pentru creșterea viitoare. Acești așa-ziși campioni creează bunăstare și locuri de muncă, stimulează inovația care va duce la rezolvarea problemelor din viitor și formează clustere competitive împreună cu IMM-uri și start-up-uri inovatoare.

În acest domeniu, cooperarea europeană este foarte importantă. Dacă unii cer guvernelor să aleagă campionii, noi propunem o altă cale spre succes. Adevărații campioni sunt creați și consolidați de o competiție puternică, o piață unică întărită, eforturi intense în domeniul cercetării și dezvoltării și piețe cât mai deschise care oferă oportunități pentru toată lumea. Și chiar în acest domeniu UE poate face mai mult.

Puterea vine chiar din terenul propriu

Valorificarea puterii UE pe piața internațională începe din propriul teren - piața unică. Pentru că nu te poți lupta cu pumnii dacă picioarele îți sunt nesigure.

Pentru a-și asigura o bază solidă, UE ar trebui să elimine deficiențele care țin în loc piața noastră comună. Trebuie să aplicăm, implementăm și impunem mai bine regulile UE și să venim cu o abordare potrivită pentru eliminarea barierelor existente încă.

În al doilea rând, asigurarea respectării regulilor de concurență cu ajutorul unor autorități puternice și independente politic este vitală pentru apariția unor firme competitive și pentru obținerea unor prețuri mai reduse pentru consumatori. Ar trebui să modernizăm și să întărim regulile ce guvernează concurența pentru a face față mai bine platformelor digitale globale. În plus, este nevoie de un acces mai ușor la piețele de capital pentru ca firmele europene cu potențial global să obțină mai ușor finanțare pentru a se dezvolta. 

Piața unică este atuul nostru, întărirea acesteia înseamnă consolidarea fundației succesului nostru.

Îndrăzneala de a investi în viitor

Evitarea întârzierilor în stimularea investițiilor publice și private în inovație este esențială. Toate programele din viitorul Cadru Financiar Multianual trebuie să acorde mai multă prioritate inovării și cercetării, dar mai sunt multe de făcut. Este nevoie de o politică ofensivă și orientată către inovație. Schimbările din societate, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și Acordul de la Paris impun anumite acțiuni. Trebuie să folosim tehnologia ca „o forță a binelui”. Asta înseamnă că trebuie să investim în lanțuri cu valoare adăugată precum energia sustenabilă, furnizarea de alimente, securitatea și securitatea cibernetică, sănătate.

În același timp, tehnologii esențiale precum fotonica, robotica, inteligența artificială sau calculele cuantice vor avea un rol fundamental în economia viitorului. Proiectele din acest domeniu sunt de interes comun la nivel european și ar trebui să beneficieze de planuri comune de investiții. Aceste fonduri ar trebui să poată fi accesate de toate companiile europene, inclusiv de IMM-uri. Deoarece nu întotdeauna „mai mare” înseamnă și „mai bun”. Firmele europene mici și mijlocii, în special proiectele start-up sau scale-up, sunt tot atât de importante pentru competitivitatea europeană. În aceeași idee, nu trebuie să uităm să investim în capitalul uman.

Protejarea piețelor deschise

Pe plan internațional, UE beneficiază de un sistem global de comerț și investiții deschis și bazat pe reguli, dar actualele norme nu mai sunt de ajuns, iar regulile acceptate nu sunt întotdeauna respectate. Companiile europene trebuie să concureze cu firme din state terțe care primesc ajutor de stat direct sau indirect, ceea ce le oferă un avantaj neloial în materie de investiții directe, comerț sau în procedurile de achiziții publice. Din poziția de cea mai mare economie mondială, Uniunea Europeană poate opri astfel de practici incorecte. Adoptarea unor tactici protecționiste nu va duce la acest lucru. Dacă este ceva de protejat, acel lucru îl constituie chiar realizările celor 60 de ani de integrare a piețelor europene.

De aceea, trebuie să insistăm ca firmele din alte țări care operează în piața europeană să respecte regulile noastre. Haideți să analizăm cum putem oferi Comisiei Europene noi puteri pentru a asigura respectarea legislației atunci când regulile jocului sunt distorsionate. Ar trebui analizate modificări ale cadrului legal privind ajutorul de stat și concurența pentru a evita ca firmele din state terțe care distorsionează competiția loială să beneficieze de ajutor de stat direct sau indirect.

În cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, Uniunea Europeană trebuie să ceară noi reguli în privința subvențiilor pentru a asigura corectitudinea, iar un tratament special sau diferențiat aplicat unor state trebuie evaluat de la caz la caz și pe baza unor dovezi clare.

Nu în ultimul rând, Uniunea Europeană trebuie să folosească atunci când este nevoie instrumentele de apărare pe care le-a modificat recent pentru a combate tactici de dumping sau de subvenționare care distorsionează un comerț echitabil, ținând seama de interesele producătorilor și utilizatorilor europeni.

UE trebuie să demonstreze calități de lider în promovarea unui comportament responsabil în afaceri. Un comportament responsabil este probabil cea mai importantă contribuție a companiilor la obiectivele de dezvoltare durabilă.

În final, ține doar de Uniunea Europeană și de statele membre să creeze condițiile favorabile pentru apariția unor campioni mondiali din Europa. Trebuie să consolidăm fundațiile pieței unice, să îndrăznim șă investim în inovație și să urmărim cu obstinație implementarea unui tratament corect și egal în comerțul internațional. Dacă rămânem deschiși, lucrăm împreună și suntem dispuși să ne folosim avantajele, vom asigura puterea economiei europene pentru mulți ani de-acum încolo.

Eric Wiebes, ministrul economiei și mediului
Sigrid Kaag, ministru pentru comerț exterior și cooperare internațională
Mona Keijzer, decretar de stat pentru economie și mediu
în Guvernul Olandei

Traducerea și adaptarea: Bogdan Neagu