Victoria Stoiciu

Pe larg
Dezbaterea „Timpul de muncă/Timpul de odihnă – o graniță tot mai difuză”. Foto: EurActiv.ro

DEZBATERE Corespondent Eurofound: „Timpul, o unitate de măsură imperfectă pentru muncă”

Profil

PORTRET Un expert în politici sociale: Victoria Stoiciu

Top stories

Advertising