Autoritatea Electorală Permanentă anunță că a elaborat și a lansat în dezbatere publică proiectul de act normativ pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

AEP transmite printr-un comunicat de presă că elaborarea acestui proiect a fost determinată de solicitarea Curții de Conturi, formulată prin Decizia nr. 7/19.12.2019, emisă în urma misiunii de audit financiar pentru anul 2018 privind finanțarea activității partidelor politice din subvențiile de la bugetul de stat, prin care s-a cerut Autorității Electorale Permanente inițierea demersurilor necesare în vederea modificării și completării Legii nr. 334/2006.

Astfel, AEP propune:

a) Consolidarea disciplinei financiare a partidelor politice și creșterea responsabilității persoanelor care administrează fondurile partidelor politice;

b) Diversificarea surselor private de finanțare a activității partidelor politice;

c) Reducerea pragului de la care donațiile trebuie să fie efectuate prin conturi, conform recomandării GRECO;

d) Extinderea sferei de acordare a subvenției;

e) Reglementarea mai clară a condițiilor, procedurilor și termenelor privind suspendarea dreptului la subvenție;

f) Completarea cadrului legal privind modul de reflectare în evidența contabilă, de raportare și utilizare, de către partidele politice, a veniturilor din subvenții acordate de la bugetul de stat, precum și armonizarea acestuia cu dispozițiile legale aplicabile instituțiilor publice privind salarizarea personalului, diurnele de deplasare și normativele de cheltuieli de protocol;

g) Clarificarea regimului surselor de finanțare a campaniilor electorale;

h) Reglementarea mai clară a posibilității de utilizare a subvențiilor de la bugetul de stat în campaniile electorale pentru alegerile locale și parlamentare;

i) Definirea mai clară a materialelor de propagandă electorală și diversificarea tipurilor de materiale de propagandă electorală și modificarea limitelor maxime ale tipurilor de cheltuieli care pot fi efectuate în campania electorală;

j) Reglementarea mai clară a controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă privind finanțarea activității curente a partidelor politice, pentru o mai bună alocare a resurselor acesteia în contextul proliferării numărului partidelor politice;

k) Dizolvarea partidelor politice care nu respectă condiția minimală de a depune raportul anual de venituri și cheltuieli timp de 2 ani consecutivi;

l) Aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente;

m) Instituirea posibilității partidelor politice de a sponsoriza, în mod excepțional, persoane juridice fără scop lucrativ, care desfășoară în România sau urmează să desfășoare o activitate în domeniul umanitar, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar și/sau de asistență și servicii sociale, precum și instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice, pentru aceste activități.

Proiectul în integralitatea sa poate fi consultat AICI.