Alegătorul care deține un act de identitate al cărui termen de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie - 27 septembrie își poate exercita dreptul de a alege în baza acestuia, se arată într-o hotărâre a Biroului Electoral Central (BEC).

Potrivit hotărârii BEC, alegătorul care, până cel mai târziu în data de 4 septembrie, și-a stabilit reședința la o altă adresă decât cea de domiciliu votează numai la secția de votare unde este arondată strada la care își are reședința menționată pe actul de identitate, urmând a fi înscris în lista electorală suplimentară dacă nu a solicitat înscrierea în listele electorate permanente cu adresa de reședință, informează Agerpres.

Alegătorul care nu și-a preschimbat actul de identitate după modificarea limitei unității administrativ-teritoriale unde își are domiciliul sau reședința votează la secția la care este arondată strada ce figurează la mențiunea privind domiciliul sau reședința înscrisă pe actul de identitate.

La scrutinul din 27 septembrie, cetățenii români își exercită dreptul de vot pe baza unuia dintre următoarele acte de identitate: cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu sau pașaportul de serviciu electronic, iar în cazul elevilor din școlile militare - carnetul de serviciu militar. Actele trebuie să fie valabile în ziua votării.

Alegătorul care deține un act de identitate al cărui termen de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie - 27 septembrie își poate exercita dreptul de vot în baza acestuia.

Totodată, cetățenii Uniunii Europene înscriși în lista electorală complementară își pot exercita dreptul de vot pe baza oricărui document valabil care le atestă identitatea.

Alegătorul european care nu este înscris în lista electorală complementară poate vota în baza documentului ce îi atestă identitatea emis de statul membru al Uniunii Europene al cărui cetățean este, însoțit de documentul privind adresa în România sau în baza certificatului de înregistrare sau a cărții de rezidență permanentă, fiind înscris în lista electorală suplimentară, precizează BEC.

Alegătorul european care deține un certificat de înregistrare sau o carte de rezidență permanentă al căror termen de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie - 27 septembrie își poate exercita dreptul de vot în baza acestora.

Președintele și membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare, precum și personalul tehnic auxiliar și personalul însărcinat cu menținerea ordinii votează la secția unde își îndeplinesc atribuțiile, dacă domiciliază în unitatea administrativ-teritorială, iar în cazul municipiului București, dacă domiciliază în sectorul pentru care se votează la secția respectivă, fiind înscriși în lista electorală suplimentară.