Deputatul PNL Alexandru Muraru a fost numit prin decizia premierului Florin Cîțu în poziția de Reprezentant Special al Guvernului pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului și Xenofobiei

Funcția este neremunerată.

Rolul reprezentantului special al Guvernului pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului și Xenofobiei este de a iniția și sprijini acțiuni, inițiative și politici menite să sporească gradul de conștientizare și să încurajeze o cultură a memoriei clădite pe principii democratice, pe adevăr și responsabilitate civică.

De asemenea, acesta va gestiona relația cu autoritățile centrale și locale relevante, mediul asociativ și cu organismele internaționale cu atribuții în problematica politicilor memoriei, prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, extremismului a discursului instigator la ură și a altor forme de discriminare, intoleranță și violență politică sau simbolică.

Totodată, va sprijini eforturile de promovare ale politicilor memoriei la nivel guvernamental, central și local, dar și a celor de combatere a xenofobiei, antisemitismului, a rasismului și ale altor forme de intoleranță, de violență simbolică sau politică.

Reprezentantul Executivului va iniția, împreună cu instituțiile relevante din mediul instituțional și educațional, programe orientate către funcționari guvernamentali și alte categorii relevante din sectorul public pentru conștientizarea și cunoașterea efectelor nefaste ale antisemitismului și xenofobiei. 

De asemenea, el va sprijini și colabora îndeaproape cu ministerele, agențiile guvernamentale și organismele responsabile sau implicate pentru operaționalizarea celor două proiecte naționale majore - Muzeul Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului și Muzeul Ororilor Comunismului în România.

Între atribuții, reprezentantul va sprijini facilitarea dialogului și dezvoltarea de proiecte sau programe în domeniile relevante cu organisme similare din UE, SUA și alte state etc.

Alexandru Muraru este, printre altele, politolog și istoric, fost bursier Fulbright, precum și al Muzeului Memorial al Holocaustului din SUA. Este specializat în problematica memoriei Holocaustului și comunismului, istoriei ideilor, mentalităților și istoriei intelectuale românești din secolele XX-XXI.