Angajații Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) au declanșat un protest spontan, având ca nemulțumire situația salarială.

"Ca rezultat al eșecurilor tuturor demersurilor întreprinse atât de angajații C.N.S.A.S., prin intermediul organizațiilor sindicale, cât și de conducerea C.N.S.A.S., în materie salarială, angajații instituției se află într-o situație discriminatorie față de colegii din alte instituții publice din administrația publică centrală, încă de la intrarea în vigoare a Legii 153/2017, fapt care a creat și continuă să provoace o stare de nemulțumire profundă, fiind tratați ca o categorie inferioară de funcționari publici. Diferențele salariale aflate în discuție sunt foarte mari. Considerând inacceptabilă perpetuarea acestei situații, angajații au recurs la această formă de protest, pentru a susține următoarele revendicări: majorarea salariului de bază cu 25%, calcularea sporului de condiții vătămătoare în cuantum de 15%, așa cum este prevăzut în ordinele de numire în funcție, respectiv contractele individuale de muncă", se arată într-un comunicat transmis de Cartel ALFA.

Încă din 2018, instituția a inițiat demersuri atât pe lângă Parlamentul României, cât și pe lângă Guvernul României pentru îndreptarea inechităților salariale, acțiuni care nu au avut niciun rezultat. Totodată, fiecare inițiativă a fost respinsă pe motiv că la o proximă inițiativă legislativă vor fi eliminate aceste discriminări, mai spune sindicatul.

În funcție de evoluția evenimentelor, angajații CNSAS își rezervă dreptul de a demara și alte acțiuni de protest, în condițiile legii.