Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, instituție în subordinea ministerului Tineretului, Familiei și Egalității de Șanse, Gabriela Firea, a scos la licitație în SICAP un contract de 130 de milioane lei.

Contractul este pentru servicii de organizare de cursuri de formare profesională pentru 15.000 de asistenți maternali, în cadrul proiectului ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, realtează Economedia.

Contractul se întinde pe 11 luni și este împărțit în șapte loturi, vizând organizarea de cursuri  de câte o săptămână, zi de zi, pe fiecare din regiunile geografice ale României, în anumite hoteluri atent alese. 

"Atent” alese se referă la faptul că firma/firmele ce vor câștiga loturile din contract(7 loturi, funcție de regiune) vine cu propuneri de hoteluri, apoi ANPDCA aprobă, după ce, probabil, se consultă cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din teritoriu.

De fapt, aceste direcții locale sunt direct co-interesate de proiect, după cum se arată în caietul de sarcini aferent contractului scos la licitație: "Atât în cadrul proiectului, cât și în urma derulării și atribuirii acestui contract de achiziție publică, factorii interesați sunt în în primul rând Partenerii de proiect, respectiv:….(sunt notate toate direcțiile generale, pe județe – n.r.)”.Cei 15.000 de asistenți maternali(din care 4.000 urmează a fi angajați) vor fi formați în ceea ce privește o îngrijire adecvată a copilului în sistemul deinstituționalizat. Pe sistemul din Vest, ar fi astfel încurajată preluarea de către asistentul maternal, la el/ea acasă a copiilor din orfelinate, mai ales în perspectiva închiderii acestora, pentru că mediul familial este unul net mai bun decât cel de orfelinat sau centru de întreținera a minorilor. Proiectul "TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” este finanțat din bugetul propriu al Autorității și din fonduri europene, prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Vizați sunt și asistenții maternali din zona rurală și comunitățile de romi.

Cursurile vor fi ținute de formatori calificați care vor fi puși la dispoziție de prestator iar ANPDCA le va pune la dispoziție, gratuit material pentru informare. Contractul de 130 de milioane de lei vizează plata acestor formatori, oferirea cursurilor pe suport hârtie și digital, transport, cazare și trei mese pe zi pentru asistenții maternali.

Cursul se va organiza pentru un număr maxim de 625 de grupe, fiecare grupă având minim 24 persoane/grupă și maxim 28 persoane/grupă, pe parcursul a 80 ore, pentru fiecare grupă în parte, din care: 50 de ore de teorie și 30 de ore de practică;Cursul va fi structurat pe 2 sesiuni a câte 5 zile fiecare pentru fiecare grupă în parte, respectiv 40 de ore/sesiune și va fi susținut în conformitate cu tematica aferentă acestui tip de program, care-i va fi pusă la dispoziție prestatorului de către ANPDCA.

Aceasta este doar partea de cursuri. În ceea ce privește cazarea, iată ce scrie în Caietul de Sarcini: "Serviciile de cazare vor fi asigurate în condițiile prevăzute de legislația națională în vigoare, pentru un număr minim de 11.800 și maxim de 15.000 de asistenți maternali împărțiti pe loturi și minim 983 și maxim 1250 formatori.

Ofertantul va prezenta, la momentul ofertării, un angajament prin care își asumă obligația de a caza participanții în structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare și alimentație publică și de desfășurare a activităților de instruire, de minim 3 stele cu posibilitate de cazare, masă și instruire pentru minimum 5 (cinci) grupe/săptămână și maximum 10 grupe/săptămână (minimum 120 persoane și maximum 280 persoane, o grupă fiind formată din minimum 24 si maximum 28 persoane).

După semnarea contractului subsecvent, în maximum 10 zile lucrătoare, se vor prezenta minimum 2 propuneri de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare și alimentație publică și de desfășurare a activităților de instruire pentru fiecare județ în parte, inclusiv certificatele de clasificare a unităților de cazare, de unde să rezulte îndeplinirea acestor condiții. Autoritatea contractantă va opta pentru unul sau mai multe locuri de desfășurare propuse, ținând cont de numărul de participant la cursuri, urmând a-i comunica Prestatorului alegerea, în termen de 5 zile lucratoare de la prezentarea propunerilor.

Serviciile de cazare vor fi asigurate în camere single sau camere duble în regim single, cu check¬in în ziua anterioară începerii cursurilor (Duminică) și check-out în ultima zi de curs a fiecărui sesiuni (Vineri)”Din cei 15.000 de asistenți maternali ce vor participa la cursuri, 11.000 sunt deja activi, ceilați 4.000 urmează să fie angajați.

"Asistența maternală fiind soluția alternativă care oferă gradul cel mai mare de compatibilitate cu mediul familial, actuala rețea va trebui semnificativ dezvoltată și formată corespunzător pentru a putea răspunde provocărilor majore presupuse de asigurarea unei îngrijiri de calitate pentru copiii protejați în prezent în instituții. în același timp, rețeaua de asistență maternală va trebui să asigure îngrijirea acelor copii care, din motive imputabile sau nu părinților, nu mai pot fi menținuți în familia lor naturală, în mod particular a celor cu vârsta între 0-7 ani pentru care legea interzice plasamentul în instituții”, se mai arată în caietul de sarcini .Ofertele se deschid în 17 octombrie, departajarea lor se face în funcție de experiența formatorilor cu care vine firma, de preț și de abordarea generală a proiectului.

Ministrul Tineretului, Familiei și Egalității de Șanse, Gabriela Firea a fost contactată pentru comentarii despre acest contract scos la licitației. Nu a răspuns. Dacă precizările vor veni, Economedia.ro le va publica imediat.