Parlamentarii AUR au depus la Senat un proiect de lege prin care vor înființarea Băncii pentru Dezvoltarea Agriculturii din România, instituție care să fie deținută pe toată perioada de funcționare de statui român.

Un articol din proiect arată că banca are ca obiectiv generai sprijinirea dezvoitării agricuiturii naționaie, iar obiectiveie strategice sunt faciiitarea accesului la finanțare pentru persoane fizice și pentru întreprinderile mici și mijlocii, care își desfășoară activitatea în domeniul agricol, asigurarea accesului la finanțare pentru proiecte de dezvoltare, modernizare sau adaptare a infrastructurii agricole, furnizarea de consultanță specifică domeniului agricol și a celui financiar, precum și atragerea capitalului privat în investiții.

De asemenea, resursele financiare necesare acoperirii vărsămintelor în numerar pentru capitalul social inițial subscris al băncii sunt în valoare maximă de 3,5 miliarde lei și se asigură de către Ministerul Finanțelor, din bugetul de stat.

În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii, Guvernul are obligația de a emite o hotărâre prin care să reglementeze organizarea și funcționarea Băncii.