Mai mulți senatori și deputați AUR au depus un proiect de lege prin care vor ca timp de 5 ani să fie interzisă vânzarea activelor statului și suspendarea operațiunilor aflate în curs de realizare.

Propunerea legislativă, denumită "legea Privind interzicerea instrăinării activelor statului pe perioada pandemiei Covid-19 și o perioadă determinată post-pandemie", a fost depusă la Senat.

Primul articol din proiect spune: "Se interzice, pentru o perioadă de 5 ani, înstrăinarea activelor deținute de stat la companiile și societățile naționale, la instituții de credit, precum și la orice altă societate la care statul are calitatea de acționar, indiferent de cota de capital social deținută".

Inițiatorii mai vor suspendarea pe o perioadă de 5 ani a oricăror operațiuni privind înstrainarea activelor aflate în curs de realizare. Totuși, dispozițiile alin. (1) nu se aplică operațiunilor postprivatizare și operațiunilor specifice privatizării, în cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra activelor și participațiilor deținute de stat s-a realizat până pe data de 16.03.2020. 

De asemenea, în aplicarea dispozițiilor mai sus menționate, AUR propune suspendarea prevederilor din OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare.

În expunerea de motive, inițiatorii legii afirmă că după anul 1989 au fost privatizate 7.726 de companii, iar rata de succes este mai mică de 25%, efectul social al acestui fenomen fiind pierderea a două milioane de locuri de muncă.

AUR mai adaugă că este nevoie de elaborarea unei Strategii Naționale de menținere a portofoliului statului la companiile strategice și de maximizare a participațiilor statului la o serie de companii care trebuie declarate ’’companii de siguranță națională”.

Expunerea de motive integrală poate fi consultată aici.