Președintele Klaus Iohannis a promulgat marți legea privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, scrie Agerpres.

Legea de aprobare a OUG nr. 97/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 66/2011 introduce noi prevederi pentru asigurarea cadrului legal aplicabil perioadei de programare 2021 - 2027 și pentru prevenirea apariției neregulilor în gestionarea fondurilor europene, respectiv corelarea perioadelor de programare și a programelor operaționale 2014 - 2020/2021 - 2027, prin prisma derulării în paralel a acestora.

Potrivit legiuitorului, este întărit și cadrul legal de reglementare a situațiilor de conflict de interese, inclusiv din perspectiva articolului 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii.

Legea vizează introducerea sau modificarea în cadrul național de reglementare în domeniul neregulilor a unor prevederi punctuale pentru calitatea de autoritate de management a agențiilor pentru dezvoltare regională care să le asigure posibilitatea aplicării legislației în ceea ce privește prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor, pentru a putea asigura funcționarea corespunzătoare a sistemului de management și control al autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene.

"Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația să sesizeze fără întârziere Parchetul European în cazul constatării unor indicii de fraudă pentru care acesta ar putea să își exercite competența în conformitate cu prevederile art. 22 și art. 25 alin. (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) și să informeze DLAF. Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația să sesizeze fără întârziere DLAF și organele de urmărire penală în cazul constatării unor indicii de fraudă, în situațiile în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1)", prevede, între altele, legea.