Ordonanța de urgență nr. 26/2020 privind alegerile anticipate a fost atacată vineri la CCR de către Avocatului Poporului.

Printr-un comunicat de presă, Avocatul Poporului transmite că actul normativ încalcă o serie de prevederi constituționale și nu respectă recomandările Comisiei de la Veneția în materie electorală.

Avocatul Poporului atrage atenția, între altele, că modalitatea de organizare a alegerilor pentru Parlamentul României nu poate fi legiferată pe calea ordonanței de urgență, fiind împotriva întregii arhitecturi constituționale (voinței Constituantei) ca modalitatea de alegere a organului "reprezentativ suprem al poporului român" să fie dată Guvernului prin delegare.

"Este important de spus că, în domeniul electoral, competența Guvernului este aceea de organizare a alegerilor și de reglementare normativă a măsurilor care se impun în acest sens, și nu de stabilire efectivă a sistemului electoral național care reprezintă un drept suveran al Parlamentului. În plus, O.U.G. nr. 26/2020 este neconstituțională, întrucât prevederile sale operează modificări în privința drepturilor electorale, pentru care Constituția interzice, în mod expres, efectuarea de modificări de ordin legislativ pe calea ordonanței de urgență. Este necesar, așadar, ca modificările reglementărilor sistemului electoral să fie făcute prin lege organică adoptată încadrul dezbaterilor parlamentare", se mai arată în sursa citată.

 În plus, modificarea legislației în materie de alegeri parlamentare prin ordonanța de urgență survine cu aproximativ 10 luni înaintea mandatului noului parlament și la mai puțin de 9-10 luni până la organizarea la termen a următoarelor alegeri parlamentare. Termenul este mult redus, la doar 3-4 luni, în eventualitatea organizării unor alegeri parlamentare anticipate. 

Înconsecință, Avocatul Poporului observă faptul că Guvernul nu respectă Codul bunelor practici în materie electorală, adoptat de Comisia de la Veneția, care recomandă, între altele, modificarea sistemelor de scrutin cu cel puțin un an înainte de alegeri.

Avocatul Poporului mai arată că din OUG reiese posibilitatea organizării alegerilor parlamentare anticipate la aceeași dată cu alegerile locale generale în mod excepțional în anul 2020.

În context, Avocatul Poporului menționează că legile trebuie să reglementeze pentru viitor toate situațiile posibile care se pot ivi, fără a se limita la doar una dintre ele. Or, prevederea din actul normativ susmenționat se referă doar la situația anului 2020, nereglementând posibilitatea aplicării ei și pentru alte situații posibile viitoare, ulterioare anului 2020.

"Acceptarea unui asemenea text ar însemna că oricând legiuitorul - inclusiv guvernul,abuzând de atributul delegării legislative - ar putea crea excepții în funcție de interesul politic de moment al organizării mai multor alegeri în aceeași dată", mai transmite instituția.

Avocatul Poporului mai constată faptul că în ordonanța de urgență s-a păstrat sistemul de vot pe liste județene de candidați, dar s-a acordat posibilitatea de exprimare a votului oriunde pe teritoriul țării. Or, spune instituția, acest lucru era posibil doar concomitent cu modificarea sistemului electoral cu vot pe liste naționale ale competitorilor electorali, ceea ce nu s-a realizat.