Biroul Electoral Central a decis ca secțiile de votare să fie dotate cu câte trei urne, câte una pentru fiecare tip de buletin de vot, pentru europarlamentare și referendumul din 26 mai.

Introducerea unui buletin de vot în altă urnă decât cea destinată nu atrage nulitatea acestuia, precizează Biroul Electoral Central.

Secțiile de votare din țară vor avea o singură urnă specială. În aceasta vor fi introduse atât buletinul de vot de la alegerile pentru Parlamentul European, cât și buletinele de la referendum, urmând a fi separate după deschiderea urnelor.

Pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, depusă cel mai târziu în preziua alegerilor, însoțită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel puțin doi membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării la locul unde se află alegătorul.

Echipa care se deplasează cu urna specială va lua buletine de vot, atât pentru alegerile europarlamentare, cât și pentru referendum, corespunzătoare cererilor aprobate.