Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, miercuri proiectul pentru aprobarea Ordonanței de urgență privind compensarea creșterii prețurilor la energie.

Pentru perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022 se stabilește o schemă de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale pentru următoarele categorii de clienți finali:

a) clienții casnici;

b) întreprinderi mici și mijlocii, cabinete medicale individuale și alte profesii liberale, indiferent de forma de organizare;

c) microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale;

d) spitale publice și private, unități de învățământ publice și private, precum și creșe;

e) organizații neguvernamentale, precum și unitățile de cult;

f) furnizori publici și privați de servicii sociale, prevede textul adoptat.

Schema de sprijin va cuprinde acordarea pentru clienții casnici a unei compensații unitare în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh în cazul energiei electrice și în valoare de cel mult 33% din valoarea componentei prețului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului.

Valoarea compensației poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului energiei și Ministerului muncii și protecției sociale, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de perioada de aplicare.

Pentru toți operatorii economici, clienți finali - IMM-uri, cabinete medicale individuale și alte profesii liberale, microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale -, pentru fiecare loc de consum, vor fi exceptați, în cazul energiei electrice, de la plata contravalorii tarifelor reglementate, respectiv tariful de introducere/extragere din rețea, tariful de distribuție, tariful de servicii de sistem, tariful de transport, precum și de la plata certificatelor verzi, contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență și accizei, iar, în cazul gazelor naturale, vor fi exceptați de la plata contravalorii costului de transport, tarifului de distribuție și accizei, relatează Agerpres.

Prețul de referință al energiei electrice este de 0,68 lei/kWh și include tarifele reglementate pentru servicii de rețea, contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență, contravaloarea certificatelor verzi, acciză și TVA, aplicabile la data de 30 octombrie 2021.

Prețul de referință al gazelor naturale este de 125 lei/MWh și nu include TVA, taxe și tarife reglementate, tarife de înmagazinare, precum și acciza, aplicabile la data de 30 octombrie 2021.

Prețul final achitat de clientul casnic pentru furnizarea de energie electrică/gaze naturale nu poate scădea sub prețul de referință.

"Românii nu vor plăti mai mult decât în decembrie 2020 pentru facturile la energie! Asta datorită plafonării prețului și a schemei de compensare a facturilor la energie, de care vor beneficia 70% dintre români, măsuri care se aplică în perioada noiembrie 2021 - martie 2022! Legea a fost aprobată astăzi! Vreau să le mulțumesc colegilor parlamentari pentru munca depusă și am reușit să venim cu măsuri concrete pentru a-i ajuta pe români să treacă peste această iarnă", a scris pe Facebook ministrul energiei, Virgil Popescu, după adoptarea legii.