Corpul de control al prim-ministrului a finalizat o acțiune de control la Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM), care a vizat perioada 1 ianuarie 2017 – 31 octombrie 2019.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Guvern, obiectivele controlului au constat în verificarea respectării prevederilor legale privitoare la organizarea și funcționarea ANRM, la activitatea de emitere a avizelor, a licențelor de concesiune minieră și a permiselor de exploatare, la modul privind stabilirea și încasarea redevențelor, taxelor și tarifelor, precum și la cel aferent atribuirii și derulării contractelor la nivelul entității.

În urma desfășurării acțiunii de control au fost identificate o serie de deficiențe/nereguli, în ceea ce privește:

- activitatea de emitere/ retragere a avizelor, licențelor de concesiune minieră și a permiselor de exploatare;

- evidența redevențelor și taxelor miniere datorate și achitate de către titularii de licențe petroliere, respectiv de titularii de licențe/permise miniere;

- determinarea și încasarea unei redevențe, reprezentând o cotă procentuală din valoarea veniturilor brute realizate din operațiuni petroliere de transport prin sisteme de transport, altele decât Sistemul național de transport al petrolului, precum și din operațiunile petroliere efectuate prin terminale petroliere, altele decât cele aflate în proprietate publică a statului, având consecințe în ceea ce privește prejudicierea bugetului de stat;o evidentă incoerență la nivelul actelor decizionale ale Agenției, coroborate cu posibile conflicte de interese, cu consecințe privind gestionarea resurselor umane și financiare;organizarea și funcționarea Compartimentelor de Inspecție Teritorială, cu consecințe directe în ceea ce privește controlul activității titularilor de licențe petroliere și de licențe/permise miniere. 

"Pe 9 ianuarie a fost finalizată o altă acțiune de control efectuată la ANRM, ce a vizat perioada 2013 – 2017, ocazie cu care s-au reliefat o serie de deficiențe, cu privire la care reprezentanții Agenției nu au întreprins demersuri în vederea remedierii, astfel că acestea s-au perpetuat, fiind constatate și pe parcursul verificărilor finalizate în anul 2020. Totodată, echipa de control a formulat o serie de propuneri/recomandări cu privire la îmbunătățirea activității ANRM", mai spune Executivul.

Sinteza acțiunii de control efectuată la Agenția Natională pentru Resurse Minerale poate fi consultată aici.