Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a cerut, în perioada 20-24 iunie, un control al Corpului de Control la Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, iar luni au fost prezentate rezultatele verificărilor.

Controalele au fost efectuate de o echipă mixtă a Ministerului Sănătății și Direcției de Sănătate Publică Județeană Alba.

Astfel, la verificarea investițiilor pentru perioada 2000-2022 s-a descoperit că procedurile de achiziții au fost licitații deschise și într-o măsură mai mică proceduri simplificate. Aceste proceduri s-au desfășurat online cu respectarea legislației în vigoare.

Echipa de control a constat însă că ICUTR Cluj-Napoca funcționează și în prezent, așa cum a făcut-o de la momentul înființării în 2002, fără ca în documente să figureze schimbarea de destinație a spațiului, din "pod neamenajat" în secții de spitalizare cu paturi, fără să dispună de o ieșire în caz de urgență (conform legislației în vigoare) și, fără să aibă autorizație/aviz de securitate la incendiu.

De asemenea, s-a constatat faptul că actuala locație a ICUTR este necorespunzătoare din punct de vedere al spațiului în care funcționează, în raport cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 914/2006, cu completările și modificările ulterioare. Conform Programului cadru de conformare pentru perioada 2022-2024, este necesară relocarea ICUTR într-un spațiu care să asigure toate condițiile necesare desfășurării activității medicale și a circuitelor funcționale conform legislației în vigoare, cu termen 31 decembrie 2024.

În timpul în care echipa mixtă de control se găsea în perioada de elaborare a raportului de control, conducerea ICUTR a trimis o adresă Ministerului Sănătății prin care solicita avizarea "Declarației privind realizarea Planului de conformare la Autorizația Sanitară de Funcționare". Răspunsul Ministerului Sănătății a fost unul negativ, în acord cu cele rezultate din documentele puse la dispoziția comisiei mixte de control de către reprezentanții ICUTR Cluj-Napoca.

În concluzie, în baza controlului echipei mixte, managerul trebuie să constituie o comisie de cercetare administrativă care să cerceteze cauzele care au dus la situația actuală și să identifice persoanele responsabile.

De asemenea, comisia de cercetare administrativă va evidenția și cuantumul amenzilor plătite de institut, sumă care trebuie recuperată de la persoanele responsabile.