România a adoptat, în luna mai 2021, Strategia națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei și radicalizării. În martie 2022, Euractiv România scria că pașii făcuți pentru implementarea ei sunt timizi.

Acum, Guvernul a transmis că implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură a înregistrat, în ultimele 6 luni, "o evoluție pozitivă", aspect evidențiat de Raportul intermediar care vizează activitatea întreprinsă în perioada mai-noiembrie 2022.

Comitetul interministerial pentru monitorizarea implementării Strategiei spune că a urmărit, în principal, consolidarea cooperării interinstituționale, obținerea de rezultate concrete ca urmare a materializării obiectivelor strategiei, dar și recuperarea decalajelor consemnate în Raportul anual publicat în luna mai 2022.

"Este important de subliniat faptul că toate acțiunile principale au fost demarate, iar numărul celor finalizate a crescut", spune Executivul.

În perioada supusă evaluării, la reuniunile Comitetului interministerial, au participat specialiști renumiți în domeniul cercetării și prezervării memoriei Holocaustului, dar și un supraviețuitor al Holocaustului.

Analiza cantitativă a stadiului implementării celor 36 de acțiuni principale arată următoarele:

6 acțiuni principale au fost finalizate (4 acțiuni principale în mai 2022);

13 acțiuni principale se derulează la parametrii calitativi doriți (12 acțiuni principale în mai 2022);

10 acțiuni principale au fost parțial implementate (6 acțiuni principale în mai 2022);

7 acțiuni principale se află la debut (6 acțiuni principale în mai 2022);

Capabilitățile instituționale dezvoltate pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură și-au demonstrat viabilitatea, iar activitatea grupurilor de lucru interne și/sau interinstituționale a înregistrat o evoluție pozitivă.

De asemenea, s-au înregistrat progrese și în ceea ce privește dezvoltarea unor metodologii de identificare, raportare și evaluare mai eficiente a incidentelor și tendințelor. Nu în ultimul rând, România a continuat să se implice în eforturile europene și internaționale pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură.

Deși se constată o evoluție pozitivă în ceea ce privește implementarea acțiunilor prevăzute în Planul aferent Strategiei naționale, Guvernul afirmă că există "acțiuni care înregistrează întârzieri, în special în domeniul educațional", și face apel la actorii implicați să se implice pentru rezolvarea lor.

Guvernul României transmite că rămâne ferm angajat în direcția combaterii antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, prezervării memoriei Holocaustului, precum și promovării educației și cercetării despre Holocaust.

Raportul complet poate fi consultat aici: https://www.gov.ro/fisiere/comunicate_fisiere/Raport.pdf

Euractiv România a făcut pe 14 martie 2022 o analiză despre cum au implementat instituțiile statului Strategia