Guvernele Romaniei si Poloniei s-au reunit joi în a treia ședință comună în care vor fi semnate mai multe documente bilaterale.

Lista documentelor bilaterale ce vor fi semnate în contextul ședinței comune a Guvernelor României și Poloniei:


1.Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare

Semnează:

Daniela NICOLESCU, secretar de stat, Ministerul Economiei

Piotr NOWAK, ministrul dezvoltării economice și al tehnologiei al Republicii Polone

2.Planul de Acțiuni pentru anii 2022-2026  

Semnează:

Bogdan AURESCU, ministrul afacerilor externe

Zbigniew RAU, ministrul afacerilor externe al Republicii Polone

3.Memorandum de Înțelegere între Ministerul Afacerilor Externe al României și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polonia privind cooperarea diplomatică și academică 

Semnează:

Bogdan AURESCU, ministrul afacerilor externe

Zbigniew RAU, ministrul afacerilor externe al Republicii Polone

4.Memorandum de Înțelegere referitor la creșterea cooperării în domeniul rezervelor de stat și asigurării resurselor pentru situații de criză 

Semnează:

Georgian POP, președinte, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale

Michał KUCZMIEROWSKI, președinte, Agenția Guvernamentă pentru Rezervele Strategice

"Relația România-Polonia este fundamentată pe Parteneriatul Strategic instituit în octombrie 2009 și reînnoit în martie 2015, la nivel de șefi de stat, precum și pe Planul de Acțiune 2016 - 2020 subsumat acestuia, care a fost adoptat în decembrie 2015. Dinamismul, complexitatea și amploarea interacțiunii dintre România și Polonia sunt reflectate de agenda extrem de bogată de contacte politico-diplomatice la toate nivelurile și de foarte bună cooperare în cadrul NATO și al UE, precum și în plan regional (mai ales în ceea ce privește problematica de securitate – Formatul București – B9 și Trilaterala România - Polonia - Turcia – și cea a dezvoltării economice – Inițiativa celor Trei Mări - I3M)", spune Guvernul de la București.

Cele două țări împărtășesc poziții comune de o serie de dosare europene și internaționale de actualitate, printre care importanța acțiunii coordonate la nivel UE în contextul generat de pandemia de COVID-19, atenția acordată extinderii UE și statelor din cadrul Parteneriatului Estic, adâncirea cooperării NATO-UE, importanța relației transatlantice, susținerea rezolvării pe cale pașnică a conflictelor înghețate/prelungite, etc.

O semnificație specială pentru colaborarea bilaterală o are mecanismul consultărilor interguvernamentale româno-polone (G2G), desfășurate sub coordonarea prim-miniștrilor celor două țări.

Cooperare economică

Polonia rămâne unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai României din regiune. La 31 noiembrie 2021, volumul schimburilor comerciale a fost de 8,355 mld. euro, în creștere cu 24,91% față de 31 nov 2020. 

Conform Oficiului Național al Registrului Comerțului, la 31 octombrie 2020, erau înregistrate în România 1.246 de societăți comerciale cu participare poloneză la capitalul social (0,54% din societățile cu participare străină la capitalul social), reprezentând un capital total subscris de 443.176 milioane de euro (0,97% din capitalul social străin investit). În anul 2021 a fost înregistrată la data de 31 august o creștere cu 30,7% a volumului de schimburi comerciale bilaterale, cu o valoare totală de 5,86 miliarde euro.